Historický kalendár – 13. marca

12.mar 2013

1741 – vo Viedni sa narodil český a uhorský kráľ, rímskonemecký cisár Jozef II., syn Márie Terézie, s ktorou vládol od roku 1765. Počas jeho vlády pokračoval osvietenský absolutizmus a rakúsky centralizmus. Urobil mnoho pokrokových reforiem, v roku 1781 vydal tolerančný patent, ktorým sa podstatne rozšírili náboženské slobody a práva protestantov i pravoslávnych, a patent o zrušení nevoľníctva. Zomrel 20. februára 1790 vo Viedni.

1781 – anglický astronóm, pôvodom z Nemecka William Hershel objavil siedmu planétu slnečnej sústavy – Urán.

1881 – v Petrohrade zahynul pri bombovom atentáte anarchistickej skupiny Narodnaja voľa ruský cár Alexander II. Novým cárom sa stal jeho syn Alexander III. Alexander II. urobil mnohé modernizačné reformy, napr. zrušil nevoľníctvo. Upevňoval absolutistický režim a anektoval rozsiahle územia v Ázii. Narodil sa 29. apríla 1818.

1920 – v Križovanoch nad Dudváhom sa narodil maliar Jozef Šturdík. Venoval sa krajinomaľbe, kresbe i ilustráciám. Hlavným znakom jeho štýlu je poetizácia. V 50. rokoch sa zúčastnil na výzdobe Divadla P. O. Hviezdoslava. Tiež je autorom básnickej zbierky Polokružie. Zomrel 14. novembra 1992 v Bratislave.

1921 – v Banskej Bystrici zomrel maliar Dominik Skutecký. Po štúdiách a pobyte v zahraničí tvoril v Banskej Bystrici. Spoluzakladateľ sociálno-kritického žánru v slovenskom výtvarnom umení. Zaslúžil sa o založenie Spolku slovenských umelcov a Jednoty výtvarných umelcov Slovenska. Narodil sa 14. februára 1849 v Gajaroch.

1927 – v Chicagu, Illinois, zomrel slovenský spisovateľ, publicista Daniel Šustek. Autor cestopisov Cesta cez Turecko a Egypt do Svätej Zeme, Potulky svetom. V roku 1872 odišiel do USA. Krajanský činiteľ, jeden zo zakladateľov Matice slovenskej v Amerike. Narodil sa 27. januára 1846 v Slovenskej Ľupči.

1977 – v Bratislave zomrel operetný spevák a herec František Krištof Veselý. Začínal v operete v Budapešti a angažmán získal postupne vo viacerých maďarských divadlách. V roku 1931 prišiel do Bratislavy, kde ho prijali za sólistu operety SND v Bratislave. Pôsobil aj v Prahe, po vojne bol hercom a režisérom bratislavskej Novej scény. Obľúbený interpret šlágrov Gejzu Dusíka v 30. a 40. rokoch – Už dávno to viem, Dedinka v údolí, Prečo sa máme rozísť a iných. Prvý spievajúci herec v českých filmoch. Narodil sa 12. apríla 1903 v Skalici.

1977 – po policajnom výsluchu zomrel český filozof, disident Jan Patočka. Vyštudoval romanistiku, slavistiku a filozofiu. Prednášal na Univerzite Karlovej v Prahe, na Masarykovej univerzite v Brne, v Ústave T. G. Masaryka a v Pedagogickom ústave J. A. Komenského ČSAV. V 60. rokoch obhájil dizertačnú prácu Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové. Prednášal na zahraničných univerzitách a v roku 1968 sa stal profesorom Univerzity Karlovej. V roku 1972 bol penzionovaný, z politických dôvodov ustúpil do úzadia a usporadúval bytové semináre. Spoluautor a hovorca Charty 77. Vydávanie jeho diel bolo obmedzené, čiastočne vychádzali v zahraničí a väčšina vyšla až po revolúcii 1989. Narodil sa 1. júna 1907 v Turnove.

1990 – Zjazd ľudových poslancov ZSSR zrušil vedúcu úlohu komunistickej strany v spoločnosti a ustanovil úrad prezidenta ZSSR, ktorým sa stal M. S. Gorbačov.

2007 – zomrel divadelný a televízny režisér, herec Karol Spišák. Dlhé roky pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre, bol tiež riaditeľom Starého divadla v Nitre. Okrem činohernej domovskej scény zanechal výrazné stopy ako hosťujúci režisér v Slovenskom národnom divadle (O myšiach a ľuďoch), na bratislavskej Novej scéne i v Košiciach, režíroval aj úspešný muzikál Mníšky. Históriu Slovenskej televízie obohatil okrem iného réžiou filmu Adam Šangala. Bol aj hercom, hral napr. vo filmoch Prípad pre obhajcu, Nylonový mesiac, Balada o siedmich obesených, Kosenie jastrabej lúky, Pavilón šeliem, Slané cukríky, Zakázané uvoľnenie a i. Narodil sa 17. augusta 1941 v Bratislave.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs