Historický kalendár – 14. augusta

13.aug 2013

1777 – narodil sa dánsky fyzik Hans Christian Oersted, objaviteľ elektromagnetizmu. Profesor fyziky a chémie na univerzite v Kodani, riaditeľ kodanskej polytechniky. Popularizátor vedy, založil Spoločnosť pre šírenie vedeckého poznania medzi obyvateľstvom. Zomrel 9. marca 1851.

1866 – v Turčianskych Tepliciach zomrel evanjelický kňaz, spisovateľ Karol Kuzmány. Bol farárom vo Zvolene a v rokoch 1832-1849 v Banskej Bystrici, kde tiež vydával časopis Hronka. Neskôr bol profesorom teológie vo Viedni a od roku 1860 superintendentom evanj. cirkvi v Banskej Bystrici. V roku 1863 sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej a zaslúžil sa tiež o založenie slovenského gymnázia v Martine. Autor eposu Běla, románu vo forme listov Ladislav i cirkevných spisov. Skladal hymnické piesne, napr.: Kto za pravdu horí. Narodil sa 16. novembra 1806 v Brezne.

1867 – narodil sa anglický prozaik a dramatik John Galsworthy. Vo svojej tvorbe zaznamenal osudy vyššej vrstvy na prelome 19. a 20. storočia, na konci tzv. viktoriánskeho obdobia. Romány: Ostrov pokrytcov, Patricij, trilógie: Sága rodu Forsytovcov a Moderná komédia. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1932). Zomrel 31. januára 1933.

1919 – v Krupine sa narodil literárny historik a publicista Juraj Špitzer. Pre židovský pôvod bol počas 2. sv. vojny v koncentračnom tábore. Šéfredaktor Kultúrneho života, tajomník Zväzu čs. spisovateľov, po roku 1969 mal zákaz publikovať. Autor noviel Biele oblaky, Patrím k vám, Letná nedeľa. Napísal scenáre k filmom Posledný návrat, Zaprášené histórie a svedectvo o koncentračnom tábore Nováky Nechcel som byť Žid. Po jeho smrti vyšiel súbor kníh Svitá, až keď je celkom tma. Zomrel 11. októbra 1995 v Bratislave.

1926 – v Bánovciach nad Bebravou sa narodila operná speváčka mezzosopranistka Oľga Hanáková. Dlhoročná sólistka opery SND, koncertne účinkovala so Slovenskou filharmóniou. Zomrela 25. septembra 1991 v Bratislave.

1927 – v Nitre sa narodil dramatik Ján Kákoš. Pracoval v Čs. štátnom filme, Čs. rozhlase v Bratislave, na Novej scéne a v rokoch 1970-87 bol riaditeľom Slovenského národného divadla (SND). Začínal ako rozhlasový dramatik. V činohre mali úspech jeho hry Na každej ceste križovatka, Mohérový pléd, Dom pre najmladšieho syna a Pred brieždením. Zaoberal sa tiež adaptáciou diel slovenských klasikov a ľudových rozprávok pre divadlo. Zomrel 11. septembra 1996 v Bratislave.

1956 – v Berlíne zomrel nemecký spisovateľ, dramatik a režisér Bertolt Brecht. Tvorca epického divadla, o ktorom napísal štúdiu O divadelnom umení. S manželkou Helenou Weigelovou založil po vojne v Berlíne divadlo Berliner Ensemble. Najznámejšie hry: Opera za tri groše, Matka, Matka Guráž a jej deti, Život Galileiho. Autor zbierky básní Domáca postila, poviedok Kalendárové historky a Historky o pánovi Keunerovi. Narodil sa 10. februára 1898 v Augsburgu.

1958 – v Arcouest zomrel francúzsky fyzik a chemik Jean Frédéric Joliot-Curie. Zaoberal sa jadrovou fyzikou, spolu s manželkou Irene Joliot-Curie objavili umelú rádioaktivitu, za čo im udelili v roku 1935 Nobelovu cenu za fyziku za syntézu nových rádioaktívnych prvkov. Tiež mierový aktivista, v rokoch 1950-58 predseda Svetovej rady mieru. Narodil sa 19. marca 1900 v Paríži.

1989 – v Bratislave zomrela choreografka Oľga Chodáková, zakladateľka, vedúca a choreografka národopisnej skupiny Živena, z ktorej vznikla neskôr Lúčnica. Bola režisérkou redakcie hudobného vysielania v STV. Narodila sa 25. decembra 1920 v Bratislave.

2002 – do hlavného mesta Českej republiky Prahy dorazila obrovská povodňová vlna, ktorú spôsobili extrémne zrážky. Rozvodnená Vltava zaliala stanice metra, najviac zatopené boli štvrte Karlín a Holešovice. Pre povodeň evakuovali tisíce obyvateľov i zoologickú záhradu v Prahe – Troji a odstraňovanie škôd trvalo niekoľko mesiacov. Povodeň v Prahe bola súčasťou najhoršej prírodnej katastrofy v moderných dejinách Česka, keď tu zahynulo 17 ľudí a stav núdze vyhlásili na väčšine územia krajiny.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs