Vojvodina fest

13.aug 2013

vojvodina-festPodujatie Vojvodina fest aj v tomto roku bude prebiehať na kúpalisku Štrand v Novom Sade a uskutoční sa počas 7. a 8. septembra. Podujatie, ktorého cieľom je propagovať multikultúrnosť a bohatstvo rôznorodostí bude otvorené pre návštevníkov od 8.00 do 24.00.

V tomto roku budú aj určité novinky. Bude sa voliť najkrajší stánok a víťazi budú odmenení cennými odmenami a v niekoľkých kategóriách budú súťažiť aj kuchári. Pre návštevníkov bude prichystaná kapusta, ktorú budú variť v 5 000-litrovom kotle, v ktorom sa môže prichystať viac ako 10 000 porcií tohto jedla.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť od dnes 13. augusta na telefónne číslo 021/455-719 alebo mailom: strand@zelenilo.com.

  021.rs

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs