Historický kalendár – 17. apríla

16.apr 2013

1718 – v Terchovej sa narodil historik a právnik Adam František Kollár. Kustód dvornej knižnice vo Viedni, neskôr jej riaditeľ. Bol vplyvným poradcom kráľovnej Márie Terézie, zúčastňoval sa na príprave reformy školstva v monarchii a organizovaní vedeckého života. Autor latinskej príležitostnej poézie, právnických materiálov, pedagogických a historických prác. Zomrel 10. júla 1783 vo Viedni.

1885 – v Kochanovciach sa narodil básnik, evanj. farár Vladimír Roy. Prvé básne publikoval v periodikách, knižne vyšli v zbierkach Rosou a tŕním, Keď miznú hmly, Peruťou sudba máva, Cez závoj. Zbierka Zvlnený kameň ostala v rukopise. Prekladal z angličtiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Vnuk J. M. Hurbana. Zomrel 6. februára 1936 v Novom Smokovci.

1894 – narodil sa sovietsky politik Nikita Sergejevič Chruščov. Od 30. rokov 20. stor. bol v najužšom vedení ÚV KSSZ, po smrti Stalina (1953) sústredil moc do svojich rúk, v roku 1956 Stalina ostro kritizoval. Pokúšal sa o reformy v ZSSR i v medzinárodných vzťahoch. V roku 1964 bol zbavený všetkých funkcií. Zomrel 11. septembra 1971.

1919 – vo Viedni zomrel slovenský maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky), krajinár európskeho významu. Tvoril v Paríži i vo Viedni. Jeho obrazy sú plné melanchólie a nostalgie: Mesačná krajina s jazdcom, Riečna krajina s rybárom, Belianske Tatry. Autor portrétov a figurálnych kompozícií, počas 1. sv. vojny frontový maliar. V rodinnom kaštieli v Strážkach mu Slovenská národná galéria (SNG) zriadila galériu. Narodil sa 23. apríla 1852 v Beckove.

1921 – vo Veľkom Ruskove sa narodil priemyselník a podnikateľ Štefan Bohuslav Roman. Emigroval do Kanady, kde ťažil a spracovával uránovú rudu, ale venoval sa aj chovu dobytka. V rokoch 1970 – 1988 bol prvým predsedom Svetového kongresu Slovákov. Zomrel 23. marca 1988 v Unionsville, Kanada.

1946 – v Žiline sa narodil akademický maliar Rudolf Sikora. Ukončil štúdium na VŠVU v Bratislave – oddelenie monumentálnej maľby. Venuje sa maľbe, grafike a fotografii, jeden z hlavných predstaviteľov konceptuálneho umenia.

1952 – narodila sa herečka Zuzana Kronerová. Dlhoročná členka bratislavského Divadla Astorka Korzo ´90. V roku 2001 získala Českého leva za vedľajšiu úlohu v českom filme Divoké včely, ktorý režíroval Bohdan Sláma. Z ďalších filmov: Nevera po slovensky, Lea, Pupendo, Štěstí, Václav, Venkovský učitel, Cinka panna, T.M.A., Hodinu nevíš…, Mamas & Papas, Čtyři slunce. Dcéra legendy slovenského herectva Jozefa Kronera a herečky Terézie Hurbanovej-Kronerovej.

1961 – na Kube sa uskutočnila neúspešná invázia kubánskych emigrantov riadená CIA, začala sa kubánska kríza. V zátoke Svíň sa vylodili kubánski utečenci z USA s cieľom zvrhnúť režim Fidela Castra. Fiasko tejto akcie posilnilo zbližovanie medzi Kubou a ZSSR.

1969 – na zasadnutí ÚV KSČ odvolali Alexandra Dubčeka z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ a do tejto funkcie zvolili Gustáva Husáka.

1975 – Červení Khméri na čele s Pol Potom dobyli Phnompenh a nastolili v Kambodži genocídny režim, ktorý si vyžiadal tri milióny obetí. Pol Potova diktatúra bola zvrhnutá 7. januára 1979.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs