Pásztor: Nevyhlásim predčasné voľby

16.apr 2013

Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny István Pásztor oznámil, že nevyhlási predčasné pokrajinské voľby, bez ohľadu na zbieranie podpisov a nedávny piatkový míting v Novom Sade, účastníci ktorého žiadali vypísanie volieb, stiahnutie Návrhu deklarácie o ochrane ústavných a zákonných práv Vojvodiny, ako i odstúpenie predsedu vlády AP Vojvodiny Bojana Pajtića. Na tlačovej konferencii prebiehajúcej 15. apríla v Zhromaždení APV Pásztor pripomenul, že vyhlásenie predčasných volieb je možné len v prípade, ak na to budú splnené zákonné požiadavky. Vyjadril nespokojnosť s odmietnutím iniciatívy, aby sa odročilo rokovanie o Návrhu deklarácie o ústavných právach Vojvodiny. Keďže vláda AP Vojvodiny jeho iniciatívu odmietla, zvolané bude zasadnutie Výboru pre ústavné a právne záležitosti a o návrhu deklarácie sa má rokovať na prvom nasledujúcom zasadnutí Zhromaždení AP Vojvodiny.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs