Na začiatku osláv úcta a vďaka

17.apr 2013

Predstavitelia spolku a orchester u Karoľa Chovana

V ŠÍDE

V stredu 10. apríla Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota v Šíde začal s oslavami 100. výročia pôsobenia. Program bol v znamení úcty a vďaky Karoľovi Chovanovi, dlhoročnému aktivistovi, harmonikárovi a  vedúcemu spolkového orchestra. Ešte v rokoch po druhej svetovej vojne bol K. Chovan zakladateľ orchestra a poslednýkrát si s ním zahral v polovici minulého roku. Keďže ťažko ochorel, správa spolku sa rozhodla ďakovné uznanie, ktoré bude ostatným zaslúžilým členom odovzdané na slávnostnom zasadnutí v rámci ústredných osláv v septembri, odovzdať mu teraz. Desiateho apríla oslavoval 79. narodeniny a tento deň vedúci spolku a jeho orchester využili na to, aby mu zagratulovali k narodeninám, odovzdali mu ďakovný list a zahrali jeho obľúbenú pieseň. Pána Karoľa vyobliekaného v slovenskom kroji v jeho dvore pri obľúbenej piesni zaplavili emócie, a keď hudba stíchla, predseda SKUS Jednota Štefan Farkaš mu odovzdal ďakovný list. Šťastný jubilant sa snažil so svojimi hosťami a členmi orchestra stráviť čím viac času.

Účastníci 13. festivalu Rozospievaný Sriem na repríze v Šíde

Vo štvrtok 11. apríla v miestnostiach Slovenského domu predseda spolku Š. Farkaš usporiadal tlačovku, na ktorej novinárom predostrel celý program osláv 100. výročia založenia a pôsobenia SKUS Jednota.

V sobotu 13. apríla v sieni Slovenského domu prebiehala repríza minuloročného 13. festivalu Rozospievaný Sriem, ktorý bol v Starej Pazove. Aj na festivalovej repríze sa zúčastnili všetci speváci, a to z Boľoviec, Dobanoviec, zo Starej Pazovy a Šídu. A tak prvé podujatie z bohatého programu osláv šídskeho spolku bol 13. festival Rozospievaný Sriem a posledným podujatím má byť jeho 14. ročník, ktorý sa bude konať v novembri v Šíde.

                                                                St. S. 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs