Bohoslužby venované mládeži

17.apr 2013

Nedeľné nešporné služby Božie v hajdušickom kostole boli venované mládeži. Nie náhodou, lebo, ako to vo svojom príhovore uviedol administrátor hajdušického cirkevného zboru a kňaz jánošícky Slađan Daniel Srdić: „Tak, ako stádo oviec nemôže byť bez jahniat, ani cirkevný zbor nemôže obstáť bez mladých ľudí,“ a vyzval veriacich, aby sa modlili za mladých. A že tieto dva malé zbory majú posily medzi mladými ľuďmi, potvrdil aj polhodinový program, ktorý z tejto príležitosti pripravil mládežnícky spevokol mladých evanjelikov z Jánošíka a Hajdušice (na fotografii). Za sprievodu mladých hudobníkov z Jánošíka odznelo deväť piesní, ako aj autorská pieseň Martiny Zríniovej z Jánošíka Vďaka ti, Pane. Aj keď piesne boli v trochu modernejšom rytme, než sme si zvykli počuť v našich kostoloch, Hajdušičania, ale aj viacerí Jánošíčania neskrývali pôžitok z nevšedného duchovného zážitku. Na záver Hajdušičan Daniel Hudec predstavil mládežnícky ekumenický tábor Taizé vo Francúzsku, kde v posledných rokoch letné prázdniny trávi čoraz viac mladých ľudí z našich zborov.

vlh

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs