Výročné zhromaždenie MOMS Kulpín

17.apr 2013

Na piatok 19. apríla o 19.30 v priestoroch KUS Zvolen Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne avizoval výročné zhromaždenie.

K. G.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs