Výročné zasadnutie MOMS Báčska Palanka

17.apr 2013

V nedeľu 21. apríla o 16. hodine v Slovenskom dome v Báčskej Palanke bude výročné zasadnutie Miestneho odboru Matice slovenskej.

                                    E. H.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs