Zasadnutie Správnej rady MSS a predsedov MOMS

17.apr 2013

Na sobotu 20. apríla o 10. hodine v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka je zvolané 22. zasadnutie Správnej rady MSS a predsedov MOMS.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs