Paradox v SVD

17.apr 2013

Slovenské vojvodinské divadlo na piatok 19. apríla o 20. hodine zahlásilo vo veľkej sieni predstavenie Paradox autora Nebojšu Romčevića v podaní Divadla Stevana Sremca z Crvenky.

A. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs