Selenčské sláviky stále rozdávajú radosť

17.apr 2013

Mladí Selenčania hrdo nosia ľudový kroj a radi spievajú slovenské ľudové piesne

TRADIČNÉ KONCERTY

V dňoch víkendu 13. a 14. apríla Selenčou sa niesla ľudová pieseň a hýrili tu ľudové kroje, dobre známe selenčské fodrošky, kašmerínky. V spomenutú sobotu a nedeľu tu totiž prebiehali koncerty Selenčské sláviky, o ktoré medzi najmladšími spevákmi tohto roku vládol veľký záujem. Sú to nesúťažné koncerty, na ktorých krojované deti spievajú ľudovú pesničku za hudobného sprievodu orchestra, a keďže ich tohto roku bolo až 61, museli byť znovu usporiadané dva koncerty.

Malých a mladých spevákov – žiakov všetkých ročníkov ZŠ –sprevádzal desaťčlenný ľudový orchester Zvonivá cimbalovka, ktorý pôsobí v rámci Komorného zboru Zvony zo Selenče pod taktovkou PaedDr. Juraja Súdiho. Koncerty spoločne organizujú Základná škola Jána Kollára a Komorný zbor Zvony a tohtoročné odzneli v znamení osláv 255. výročia založenia osady. Pomoc pri organizácii koncertov či zabezpečení darčekov účastníkom poskytli aj Miestne spoločenstvo Selenča, podniky Slovan Progres a Zdravo Organic, Dom kultúry, Rádio Báčka, Juraj Berédi, MOMS Selenča. Úprava javiska bola zverená členkám Etno sekcie a koncerty moderovala žiačka Veronika Šoškićová. O tieto koncerty vládne veľký záujem aj obecenstva, ktoré na oboch koncertoch sieň Domu kultúry vyplnilo takmer do posledného miesta a nešetrilo dlane, aby odmenilo a posmelilo mladých spevákov na javisku. Medzi divákmi bol aj Juraj Grňa, predseda Rady Miestneho spoločenstva. Koncerty boli aj zvláštnou prehliadkou ľudových krojov a najmä kašmerínky tu speváčky ukázali takmer vo všetkých farbách. Zaujímavé je aj to, že sa ani jedna pieseň nezopakovala, takže aj na javisku odznelo viac ako 60 slovenských ľudových piesní. Predstavili sa hlavne sóloví speváci, ale vystúpilo aj jedno dievčenské dueto. Deťom pri výbere pesničiek pomáhali mamy, staré mamy alebo súrodenci. Bolo počuť dobre známe pesničky, ale aj také, na ktoré sa už takmer zabudlo.

Z koncertov mali pôžitok všetci, tak deti, ako i dospelí, a sú skutočným dôkazom, že v Selenči ľudová pieseň a ľudový kroj majú zabezpečenú skvelú budúcnosť. Organizátori prisľúbili, že o rok tu bude ďalšie stretnutie s osvedčenými, ale i novými nádejnými spevákmi, ktorí sú ochotní zachovať slovenskú ľudovú pieseň a nádherný ľudový kroj.

                         Juraj Berédi-Ďuky


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs