Historický kalendár – 18. januára

17.jan 2013

1915 – v Clevelande zomrel novinár, katolícky kňaz Štefan Furdek. Študoval v Budapešti a v Prahe a v roku 1882 sa vysťahoval do USA, kde bol vysvätený za kňaza. Pôsobil na fare v Clevelande, kde sa venoval slovenským vysťahovalcom a založil Prvú katolícku slovenskú jednotu. Zakladateľ novín Jednota a Združenia slovenských novinárov. Jeho zásluhou vznikla v roku 1907 v Pittsburghu Slovenská liga. Narodil sa 2. septembra 1855 v Dolnom Kubíne.

1919 – v Zrkadlovej sieni vo Versailles sa začala Parížska mierová konferencia. Štáty Dohody ju zvolali s cieľom zabezpečiť pre povojnovú Európu spravodlivosť v územných, finančných a v ekonomických otázkach. Konferencia trvala do 21. januára 1920 a okrem uzatvorenia mierových zmlúv na nej založili Spoločnosť národov, ktorá mala zaistiť mier systémom kolektívnej bezpečnosti, v roku 1945 ju nahradila Organizácia Spojených národov (OSN).

1936 – zomrel anglický spisovateľ Joseph Rudyard Kipling. Jeho tvorba je spojená s tematikou britského kolonializmu. V poézii oslavuje britskú koloniálnu politiku, napr. v Prostých poviedkach z hôr. Najznámejšie sú jeho diela pre deti: Kim, Statoční kapitáni a hlavne dve Knihy džunglí o chlapcovi vyrastajúcom medzi divokými zvieratami. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1907). Narodil sa 30. decembra 1865 v Bombaji, India.

2011 – zomrel básnik, publicista a novinár Pavol Hudák. Debutoval básnickou zbierkou Broskyňový súmrak (1992), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska a Cenu Janka Kráľa. Za svoju druhú zbierku, nazvanú Silvester 1999, dostal v roku 1994 Cenu VÚB za najlepšiu zbierku poézie pre dospelých. V roku 1999 vydal zbierku Zatmenie slnka a v roku 2003 mu vyšiel výber z jeho básní pod názvom Povraz v dome obesenca a iné básne. Jeho básne boli preložené do poľštiny, francúzštiny a maďarčiny. Pavol Hudák vyštudoval Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove. Pôsobil ako učiteľ a následne sa dal na novinársku dráhu. Pracoval v Poprade vo viacerých miestnych a celoslovenských médiách a spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom. Narodil sa 7. októbra 1959.

Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs