Predkladanie žiadostí o dotácie do konca januára

17.jan 2013

Pripomíname, že do konca januára treba podať žiadosti o poskytnutie dotácií z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiadosť sa musí podať najprv elektronicky a po prijatí elektronického potvrdenia potrebné je zaslať písomnú žiadosť a písomné prílohy. Podrobnejšie si prečítajte TU.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs