Dosť ambiciózny nový plán

17.jan 2013

V roku 2012 v Slovenskom vydavateľskom centre vyšlo spolu – teda tak v rámci stálych edícií, ako i mimo edícií a mimo kompetencie vydavateľskej rady – 19 titulov. Je to o jeden titul viac ako v roku 2011 a zachovali si aj periodicitu časopisov. Podľa slov riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka je to úspech, s vydavateľským výsledkom je spokojný a na svoj malý tím je hrdý, lebo, ako povedal na 6. zasadnutí Vydavateľskej rady SVC v utorok 15. januára v zasadačke NRSNM v Novom Sade: „Horší rok ako rok 2012 za uplynulých päť rokov sme ešte nemali.“

Spoločne o realizácii a návrhu nového vydavateľského plánu

Aj podľa záverečného účtu SVC, ktorý sa vypracúva, badať, že obrat prostriedkov na účte bol najmenší za uplynulých 5 rokov – zhruba 9,5 milióna dinárov, čo sa vraj ešte nestalo vzhľadom na objem práce. K tejto neblahej situácii prišlo preto, lebo z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí do vydavateľstva sa dostal zatiaľ najmenší finančný balík, odkedy úrad udeľuje prostriedky – v porovnaní s rokom 2011 znížený až o 60 percent. Ako povedal riaditeľ „relatívne slušný počet kníh bol úradom podporený, ale iba sumou vo výške 400 do 500 eur, čo absolútne nestačí na vydanie knihy“. Pocítili aj problémy s nedostatkom prostriedkov z Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, lebo aj z tohto zdroja dostali omnoho menej peňazí. Na druhej strane sa poďakoval NRSNM, ktorá vyčlenila z vlastných prostriedkov na vydavateľstvo milión dinárov, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý si v minulom roku zobral pod záštitu časopis pre literatúru a kultúru Nový život a vydavateľstvu pomohol usporiadať Literárne snemovanie. Pochvalne sa zmienil o akcii Zima s knihou, ktorú vďaka Výboru pre kultúru NRSNM tentoraz realizovali v deviatich prostrediach, tradične vydavateľskú produkciu predstavili na Novosadskom salóne a k belehradskému knižnému veľtrhu znovu pribudla bratislavská Bibliotéka, kam sa v novembri znovu chystajú. Jedným z najvýznamnejších počinov v roku 2012 je podľa slov riaditeľa vydanie Antológie slovenskej vojvodinskej poézie zostavovateľa Víťazoslava Hronca po anglicky, čo je v rangu najdôležitejších udalostí desaťročia, aj keď v našej verejnosti to tak nevyznelo.

A ktoré tituly vlani vydalo SVC? V súbore súčasnej literatúry vojvodinských Slovákov vyšli zbierky básní Anny Balážovej, Miroslava Dudka, Jána Salčáka, Jaroslava Supka, eseje Víťazoslava Hronca a Michala Babiaka, v ostatných edíciach tituly Jána Kvačalu, Jozefa Podhradského, Martina Prebudilu, Miroslava Bielika, mimo edícií kroniky Zuzany Hurtajovej a Národný kalendár na rok 2013. Mimo kompetencie Vydavateľskej rady vyšli: monografia Adama Jonáša (MOMS Biele Blato), zbierka skladieb Juraja Súdiho, receptár Spolku petrovských žien zostavovateliek Márie Gašparovskej a Zuzany Medveďovej-Koruniakovej, už spomenutá antológia po anglicky, Kuchárka Ľudmily Dankovej, kniha Radovana Vlahovića a bibliofília Juraja Ribaya.

Do vydavateľského plánu na rok 2013 sa dostali aj nerealizované tituly od vlani. V pomerne ambicióznom pláne je 28 titulov a v rámci spoločných edícií sa črtajú aj ďalších 5. V edícii Živý prúd by mali vyjsť knihy Viery Benkovej, Samuela Boldockého, Samuela Čemana, Zuzany Čížikovej, Víťazoslava Hronca, Martina Prebudilu a Miroslava Šipického a zaplánované sú nové tituly aj vo všetkých ostatných edíciách: Korene, Mosty, Iní o nás, Bratislava, Spectator, Zlatá lipa, Máj, Včielka, Doktorské dizertácie, Vedecké zošity, Slovníky. Národný kalendár je aj teraz zaradený do plánu mimo edícií. Realizáciu minuloročného vydavateľského plánu a návrh plánu na tento rok predostrel na zasadnutí šéfredaktor knižných vydaní Víťazoslav Hronec a štart nového vydavateľského roku optimistickejšie zhodnotil riaditeľ V. Valentík. Uznal, že ak vyjde znovu tých štandardných 18 – 19 titulov, bude to vynikajúci úspech, tým skôr, že z Pokrajinského sekretariátu pre kultúru signalizovali značne zvýšenú podporu, pripravená je aj kopa knižných projektov pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Menej náročné projekty možno vydáme aj na vlastné náklady, ak to bude možné,“ smelo vyhlásil riaditeľ a zároveň zdôraznil, že v roku pred nami sa viac venujú propagácii svojich vydaní, čiže divadelným slovníkom povedané postprodukcii. A podľa prísľubu riaditeľky Miliny Sklabinskej ani v tomto roku nevystane podpora Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pri spoločných projektoch a pri vydávaní Nového života.

A.   Francistyová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs