S cieľom je vhodnejšie ako za účelom

17.jan 2013

Slová účelcieľ sú zaradené do slovníkov slovenského jazyka, avšak predsa sme sa pri nich pozastavili. Účel vystihuje zámer, zmysel, ku ktorému smeruje istá činnosť, resp. cieľ; napríklad: vec (ne)spĺňa svoj účel, (uviesť) účel cesty. Slovom cieľ sa vyjadruje miesto, ktoré sa niekto usiluje dosiahnuť: cieľ cesty, doraziť do cieľa. Cieľ je aj predmet, ktorý sa má zasiahnuť, terč, napríklad: strieľať do cieľa, streľba na pohyblivé ciele, bomby zasiahli vojenské ciele. Je to aj účel, zámer, úmysel, napr.: humánne, politické, umelecké ciele; potom cieľ práce, výroby, života, napr.: sledovať osobné ciele, dosiahnuť vytýčený cieľ, mať za cieľ preskúmať niečo, ale aj také pre ľudí neraz príznačné – chodiť bez cieľa.

Keďže v printových médiách predovšetkým platí zásada, že všetko, čo je vytlačené, malo by byť bezchybné, upriamime sa tu na problém, ako vyjadriť cieľ, resp. účel. Vo verejných prejavoch neraz odznie predložka „za“ + účel, teda – za účelom, napr.: za účelom zlacnenia výroby, odišla za účelom vybavenia povolení na vstup, čo sa v slovenčine hodnotí ako nesprávne. Správne znenie je s predložkou „s“ + infinitív, teda s cieľom zlacniť výrobu, odišla s cieľom vybaviť povolenie na vstup. Na záver ešte raz: spojenie za účelom radíme vystriedať s cieľom.

ah   

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs