Minuloročný úspech ako úvod osláv

17.jan 2013

Anna Kovárová, učiteľka slovenčiny v Šíde

„K novoročným sviatkom a školským prázdninám žiaci Základnej školy Sriemskeho frontu a Gymnázia Savu Šumanovića, ktorí sa fakultatívne učia slovenčinu, spolu so svojimi rovesníkmi zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota pripravili spoločný koncert. Je to svojrázna retrospektíva úspešnej činnosti v minulom roku a úvod obsiahlej činnosti spolku v roku 2013, keď si tento spolok pripomína 100. výročie pôsobenia,“ týmito slovami predseda SKUS Jednota Vladimír Čáni privítal divákov v preplnenej sieni Slovenského domu 29. decembra.

Alen Felťan, víťaz festivalu Rozospievaný Sriem 2012

A program bol ozaj pestrý a bohatý. Gymnazisti sa predstavili speváckou skupinou a tromi piesňami. Sprevádzala ich profesorka Ranka Pribičevićová a nacvičila ich profesorka Anna Kovárová. SKUS Jednota najprv predstavili mladí tanečníci, a to tancom, s ktorým vystúpili na festivale Zlatá brána v Kysáči. Ale pravé prekvapenie pre publikum boli vystúpenia členov spolku, ktorí reprezentovali Šíd na nedávnom festivale Rozospievaný Sriem. Teraz sa po prvýkrát svojmu obecenstvu predstavil aj víťaz festivalu Alen Felťan. Spoluobčania ocenili jeho úspech a vrúcnym potleskom ho viackrát volali na javisko. Neľutovali dlane ani pri vystúpení Maje Mackovej a Jeleny Nedićovej. Učiteľka Anna Kovárová pripravila aj deti zo ZŠ Sriemskeho frontu. Predstavili sa recitátori Anna Šusterová a Viktor Kolár, ktorí na minuloročnej Rozhlasovej súťaži mladých recitátorov úspešne predstavili svoju školu. A po úspešnom vystúpení na detskom divadelnom festivale 3 x Ď v Starej Pazove mladí divadelníci z tejto  príležitosti pripravili krátku scénku Spiace princezné.

Účastníci koncertu uznali, že mali väčšiu trému pred vystúpením pred svojimi rodičmi a pred svojím obecenstvom, ako na festivaloch. To im bolo pohnútkou, aby sa prestavili v tom najkrajšom svetle.

    St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs