Predvianočné hody čiže Mikulášske dni

17.jan 2013

Mikuláš pre deti znamená predovšetkým radosť z darčekov. Vlani zvlášť mali veľkú radosť žiaci zo slovenských škôl v Srbsku, najlepší recitátori, ako i učiteľky, ktoré svojou dlhoročnou prácou prispievajú k pestovaniu a zachovávaniu slovenského hovoreného slova.

Spoločná pamiatka z Dino parku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v dňoch 5. – 7. decembra 2012 pre deti a učiteľov slovenských základných škôl v zahraničí zorganizovali Mikulášske dni v Bratislave. V organizácii Matice slovenskej v Srbsku a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa na tomto podujatí zúčastnilo 18 žiakov, a to odmenení recitátori vlaňajšej Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov a zvolení žiaci z jednotlivých škôl z Bieleho Blata, Lugu, Erdevíka, Ľuby, Šídu, Lalite, Starej Pazovy, Kysáča, Aradáča a Báčskeho Petrovca. Odmeneným recitátorom z rozhlasovej súťaže trovy hradila NRSNM v Srbsku. Účasť na tomto podujatí si svojou prácou zaslúžili aj učiteľky triednej výučby Miluška Anušiaková-Majerová z Petrovca, ktorá viac ako dvadsať rokov vštepuje lásku k hovorenému slovu v materinskej reči žiakom, a pritom títo jej recitátori získavajú najvyššie štátne ocenenia, a učiteľka Milka Petrovičová z Padiny, ktorá bola odmenená za réžiu žiackeho divadelného predstavenia. Vedenie zájazdu mala na starosti predsedníčka Osvetovej komisie MSS profesorka Anna Medveďová.

Perfektne pripravený program pobytu pre žiakov a učiteľov bol zaujímavý a predovšetkým zábavný, plný príjemných prekvapení a darčekov. Ubytovanie a stravovanie účastníkov bolo zabezpečené v Harmónii v Modre, kde prebiehalo aj Mikulášske pásmo bábkových inscenácií, workshop a všetkých zúčastnených čakali aj darčeky. Žiaci strávili príjemný deň na Detskej univerzite UK v Bratislave v spoločnosti žiackeho folklórneho súboru, v Bibiane pre nich pripravili animované a interaktívne aktivity a ďalšie darčeky. Po obhliadke Bratislavského hradu žiaci si užili čaro Vianoc na Vianočných trhoch a pobyt v Bratislave sa im skončil zážitkom z divadelného predstavenia Muflón Anciáš. Pre učiteľov bol pripravený zvláštny a nanajvýš nekaždodenný program: prijatie u rektora UK v Bratislave, návšteva Židovskej náboženskej obci, prehliadka areálu Chatam sófer a synagógy v Bratislave a boli si pozrieť aj operu Aida v Slovenskom národom divadle. Darčeky pre účastníkov pripravila aj Matica slovenská: v deň odchodu im zorganizovala návštevu Dino parku a ZOO v Bratislave, zabezpečila CD nosiče a knihu s vianočnou tematikou.

Účastníci sa domov vrátili plní zážitkov a dojmov z výnimočného pobytu v Slovenskej republike, pohostinnosti hostiteľov a z vynikajúcej idey a organizácie Mikulášskych dní.

A. M.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs