Historický kalendár – 19. januára

18.jan 2013

James Watt

1736 – narodil sa britský fyzik a vynálezca James Watt. Konštrukciu parného stroja natoľko zlepšil, že sa mohol začať široko využívať. Zomrel 19. augusta 1819.

1798 – narodil sa francúzsky filozof August Comte, spoluzakladateľ pozitivizmu a sociológie. Autor teoretických prác, z ktorých vyniká 6-zväzkové dielo Kurz pozitívnej filozofie. Zomrel 5. septembra 1857.

1809 – narodil sa americký básnik a spisovateľ Edgar Allan Poe, zakladateľ modernej poviedky. Autor svetoznámej básne Havran, zbierok poviedok Zvony, Poviedky, Rozprávky, grotesky a arabesky, literatúry hrôzy Jama a kyvadlo, Súdok amontillada, Predčasný pohreb, Čierny kocúr, detektívok Vraždy v ulici Morgue, Tajomstvo Márie Rogetovej, Ukradnutý list. Svojou tvorbou ovplyvnil najmä francúzskych symbolistov. Zomrel 7. októbra 1849 v Baltimore.

1839 – v Aix-en-Provence sa narodil francúzsky maliar Paul Cézanne, jedna z najvýznamnejších osobností maliarstva druhej polovice 19. stor. Spolu s van Goghom a Gauguinom otvorili cestu k modernému umeniu 20. st. Hlavnými témami jeho diel sú zátišia, portréty, krajiny. Zomrel 22. októbra 1906.

1877 – narodil sa český básnik, spisovateľ a dramatik Fráňa Šrámek. Z jeho tvorby vynikajú zbierka básní ovplyvnených mladosťou Splav, impresionisticky ladený román Stříbrný vítr a dráma Měsíc nad řekou. Zomrel 1. júla 1952.

1890 – narodil sa český maliar Jan Hála, jeden zo zakladateľov slovenskej knižnej ilustrácie. Usadil sa vo Važci, pod Tatrami, kde sa venoval najmä maľbe važeckého kraja a ľudu. Autor knihy Podtatranská dedina, ktorú bohato ilustroval. Počas vojny sa vysťahoval do Čiech, no neskôr sa vrátil na Slovensko, pripojil sa k antifašistickému hnutiu a zúčastnil sa i na Slovenskom národnom povstaní. Vo Važci je jeho galéria. Zomrel 17. mája 1959 vo Važci.

1919 – narodil sa básnik, diplomat Vladimír Reisel. V rokoch 1945-49 tlačový atašé na čs. veľvyslanectve v Paríži, neskôr redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Slovenských pohľadoch. Písal snovú, imaginatívnu lyriku Vidím všetky dni a noci, Neskutočné mesto, Zrkadlo a za zrkadlom. Z neskoršieho diela: Smutné rozkoše, Moja jediná, U nás, Žena a muž. Napísal aj knihy veršov pre deti a prekladal z francúzštiny. Zomrel 1. septembra 2007.

1922 – narodila sa výtvarníčka Tamara Klimová. Študovala na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, kde sa stretla s Alojzom Klimom (1922-2000), svojím manželom, s ktorým patrila k zakladateľským osobnostiam geometrického umenia na Slovensku. Zakladajúca členka Klubu konkretistov (1967), počas normalizácie nesmela vystavovať v Bratislave. Zomrela 28. januára 2004.

1945 – vojská Ukrajinského frontu a 1. Čs. armádny zbor v ZSSR oslobodili Košice a Prešov.

1969 – zomrel český študent Jan Palach, ktorý sa 16. januára 1969 na protest proti obsadeniu Československa vojskami Varšavskej zmluvy a ústupkom zo strany československej vlády voči okupantom upálil na Václavskom námestí v Prahe. Jeho pohreb 25. januára 1969 sa stal celonárodnou manifestáciou. Jan Palach sa narodil 11. augusta 1948.

1972 – vo Zvolene sa narodila vodná slalomárka Elena Kaliská, pôsobí v AŠK Kanoe Tatra Klube KTK Liptovský Mikuláš. Zlaté medaily získala na LOH 2004 v Aténach a na LOH 2008 v Pekingu, niekoľkonásobná majsterka Európy, majsterka sveta a víťazka Svetového pohára.

1993 – Slovenskú republiku prijali do Organizácie Spojených národov (OSN). Vstupný prejav pred auditóriom Valného zhromaždenia OSN predniesol minister zahraničných vecí Milan Kňažko.

2003 – zomrel básnik Vojtech Kondrót. Pôvodne učiteľ, neskôr redaktor. Napísal básnické zbierky Prázdniny šestnásťročného, Stromy s nami tromi, Spokornatenie, Krajina, Podobnosť krajín, Rovina stola, Návrat tou istou cestou, Správy z domova, Zbierka nevyriešených úloh, Zimopis, Letopis, Definície a Mám bosé srdce. Spoluautor poetickej knihy Pocta, venovanej pamiatke hrdinu protifašistického odboja Mirka Nešpora. Prekladal poéziu maďarských básnikov žijúcich na Slovensku. Narodil sa 27. novembra 1940.

2006 – slovenské vojenské lietadlo havarovalo vo večerných hodinách na severovýchode Maďarska pri obci Hejce. Lietadlo smerovalo z kosovského hlavného mesta Prištiny do Košíc a viezlo domov vojakov a inštruktorov, ktorí pôsobili v misii KFOR. Na palube lietadla bolo 43 osôb, z toho tri ženy. Tragédiu vojenského špeciálu prežil len jeden vojak.

 Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs