Konferencia SKCH: Hľadanie príčin aj nachádzanie dôsledkov zmeny klímy

18.jan 2013

Príhovor slovinského veľvyslanca Stanislava Vidoviča

Prezentujúci a diskutujúci sa počas novembrovej Medzinárodnej vedeckej konferencie SKCH s názvom „Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty” zhodli na tom, že rovnako dôležité, ako ponúkať riešenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, je aj hľadanie ich príčin.

Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s dvoma fakultami (PdF a PriF) Univerzity Komenského v Bratislave a pod záštitou MZVaEZ SR zrealizovala v novembri podnetnú konferenciu o budúcnosti našej planéty – v súvislosti s globálnym otepľovaním a dosahmi zmeny klímy na obyvateľstvo.

Už na úvod konferencie bolo z príhovorov významných hostí jasné, že pôjde o jedinečné a v mnohom inšpiratívne i záväzné stretnutie. Generálny sekretár SKCH: Radovan Gumulák spomeunul konkrétny príklad nedostatku pitnej vody v Keni, kde charita realizuje rozvojový projekt na zvýšenie potravinovej bezpečnosti. Slovinský veľvyslanec na Slovensku: Stanislav Vidovič vyzdvihol 6-ročnú efektívnu spoluprácu medzi slovenskou a slovinskou charitou. Riaditeľ ORPO (v rámci MZVaEZ SR) Peter Hulényi načrtol schému oficiálnej rozvojovej pomoci, kde pripomenul, aký význam má zmena klímy ako prierezová priorita. Biskup Paul Ouedraogo (prezident Charity Burkina Faso) predostrel dosahy zmien klímy na populáciu sub-saharskej Afriky a navrhol riešenia, aké môžu realizovať zahraničné charity smerom k presadzovaniu klimatickej spravodlivosti.

Riaditeľ ORPO na konferencii SKCH

V rámci programu konferencie o dôsledkoch zmeny klímy SKCH si mohla verejnosť vypočuť vedecké príspevky v 5 panelových diskusiách. V prvej sekcii sa dvaja lekári (MUDr. Ján Boďo  a MUDr. Jozef Šuvada) venovali dopadom zmeny klímy na rozvojové projekty v oblasti zdravotníctva a doc. RNDr. Peter Fedor hovoril o monitoringu exotických karanténnych škodcov (v rámci projektov v oblasti poľnohospodárstva). Ako vplýva zmena klímy na obyvateľstvo Európy (vrátane Slovenska) a aké sú nové trendy vo výskume klímy i jej zmien – v ďalších dvoch sekciách výstižne odprezentovali: prof. RNDr. Milan Lapin a RNDr. Pavel Šťastný (aj ich mladší nasledovníci Alexander Ač a Jozef Pecho).

Keďže zmena klímy ovplyvňuje aj politiky štátov a migráciu obyvateľstva, štyria zahraniční i domáci prednášajúci predostreli zrozumiteľne: migračný proces (nielen v Afrike) za posledné obdobie. Posledná panelová diskusia niesla názov: „Zmena klímy ako téma v rámci rozvojového vzdelávania“. Zástupkyňa írskej charity Trocaire: Aoife McTernan odprezentovala aktivity rozvojového vzdelávania v Írsku. Dr. Božena Baluchová sa zasa pozrela na to, ako sú medializované dôsledky zmeny klímy v slovenských médiách, a aký to má ďalej vplyv na (rozvojové) vzdelávanie.

Konferencia bola jednou zo záverečných aktivít trojročného projektu rozvojového vzdelávania „Zmena klímy sa netýka. Naozaj?“, ktorý realizovala SKCH v spolupráci s Karitas Slovenia. Bol financovaný zo zdrojov EÚ, SlovakAid a vlastných zdrojov zapojených charít. Zborník príspevkov z konferencie si bude možné bezplatne objednať (v printovej verzii), alebo stiahnuť (v elektronickej verzii) už v najbližších dňoch na stránke: www.charita.sk.

SKCH

Foto: Palo Markovič

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs