Historický kalendár – 30. júla

29.júl 2013

1859 – vo Vsetíne sa narodil spisovateľ Ferko Urbánek, autor viac ako 50 divadelných hier, predovšetkým pre ochotnícku scénu. Bol tajomníkom Spolku sv. Vojtecha v Trnave a tajomníkom Slovenskej ligy v Bratislave. Z diela: Škriatok, Rozmajrín, Beh času, Kríž pod lipami, Hriešnica, Pani richtárka. Zomrel 10. decembra 1934 v Bratislave.

1898 – v Casteforde, Veľká Británia, sa narodil anglický umelec, sochár Henry Moore. Inšpirovaný archaickým a primitívnym umením ovplyvnil európske sochárstvo 2. pol. 20. stor. Zomrel 31. augusta 1986 v Much Hadham.

1906 – v Pezinku sa narodil dirigent, skladateľ a profesor VŠMU Ľudovít Rajter. Zakladateľ Slovenskej filharmónie, vynikajúci pedagóg, skladateľ – baletu Majáles, komorných diel. Bol dirigentom rozhlasového orchestra v Budapešti, v rokoch 1949-76 viedol Slovenskú filharmóniu a tiež Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave (1968-1976). Zomrel 6. júla 2000 v Bratislave.

1941 – v Podlaviciach, časť Banskej Bystrice, sa narodil spisovateľ Ondrej Sliacky. Pracoval v Kultúrnom živote, vo vydavateľstve Mladé letá, v Slniečku i Bibiane. Debutoval prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre mládež 1945 1964. Editor Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež, autor knihy Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež. Napísal knihy pre deti Altamíra, Krásna modrá mušľa, Slovenské obrázkové povesti, Hovoriaci vtáčik.

1960 – v Bratislave zomrel spisovateľ Rudolf Jašík. Žil v Turzovke na Kysuciach a zúčastnil sa v bojoch 2. svetovej vojny na východnom fronte i SNP. Člen KSČ, bol v rôznych straníckych a verejných funkciách. Debutoval románom Na brehu priezračnej rieky o živote kysuckého ľudu v čase hospodárskej krízy. Jeho najlepším románom je Námestie svätej Alžbety o tragédii rasovo prenasledovaného židovského obyvateľstva. Knihu sfilmoval režisér Martin Hollý. Ďalšie knihy: Mŕtvi nespievajú, Čierne a biele kruhy. Narodil sa 2. decembra 1919 v Turzovke.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs