Osvedčenie zahraničného Slováka vlani dali 785 ľuďom

29.júl 2013

Držiteľ osvedčenia môže získať slovenské občianstvo a cestovať a zdržiavať sa aj v iných krajinách EÚ

O osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí v minulom roku žiadalo 747 ľudí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) doklad udelil 785 žiadateľom (vrátane priebežne vybavovaných osvedčení z predošlého obdobia) zo 14 krajín sveta. Vyplýva to zo správy o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

“Počet žiadostí mal v roku 2012 klesajúcu tendenciu, a to v porovnaní s rokom 2011, ako aj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi,” píše sa v správe. O osvedčenie žiadali predovšetkým krajania zo štátov mimo Európskej únie, a to najmä zo Srbska a Ukrajiny. Krajanský úrad to vysvetľuje tým, že vydaním osvedčenia môže držiteľ získať prechodný pobyt v Slovenskej republike s možnosťou pracovať, získať slovenské občianstvo a cestovať a zdržiavať sa aj v iných krajinách EÚ. Výhoda nadobudnúť osvedčenie, prechodný pobyt a následne štátne občianstvo Slovenskej republiky však v mnohých prípadoch láka príslušníkov iných štátov, ktorí nemajú slovenský pôvod. “Tí sa uchyľujú k pozmeňovaniu údajov a falšovaniu úradných dokladov, ktorými sa snažia preukázať slovenskú národnosť,” uvádza sa v správe. Úrad v takýchto prípadoch úzko spolupracuje s Úradom hraničnej a cudzineckej polície.

Pobyt cudzincov na našom území určuje zákon o pobyte cudzincov, ktorý bol tento rok novelizovaný. Zmeny pobytového zákona sa priamo týkajú aj žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. “V dôsledku zjednodušenia finančného a administratívneho zaťaženia vyplývajúceho z prijatých legislatívnych zmien očakávame v priebehu budúcich rokov nárast počtu žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí,” uzatvára správa.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs