Hoci oneskorene, poľné cesty predsa urovnali

9.máj 2013
V deň rovnania poľných ciest petrovskí poľnohospodári sa zhromaždia na Jarmočisku, rozdelia sa do skupín a plošne zachytia cesty v celom chotári

V deň rovnania poľných ciest petrovskí poľnohospodári sa zhromaždia na Jarmočisku, rozdelia sa do skupín a plošne zachytia cesty v celom chotári

Tohto roku počasie na začiatku jari bolo vrtošivé. K tomu prekážali i dažde, takže aj sejba meškala. Po výdatných spŕškach poľné cesty sa dosť poškodili a teraz, keď začali horúčavy, na mnohých úsekoch zostali hlboké koľaje, v ktorých si poľnohospodári ničia stroje. Podnietení práve potrebou šetriť si beztak ojazdené stroje, petrovskí poľnohospodári sa v období po urýchlenej sejbe stretli na tradičnom rovnaní poľných ciest. Tá tradícia trvá presne tri desaťročia.

V sobotu 4. mája, presne ako roky predtým, početní petrovskí poľnohospodári na traktoroch s prívesnými strojmi sa stretli na Jarmočisku alebo za mostom pri kanáli, odkiaľ spoločne v zástupe brázdili poľnými cestami v chotári.

Od vedúcich v Klube poľnohospodárov sme sa dozvedeli, že hoci prebiehala trochu po optimálnej lehote a trochu neskoršie ako v minulých rokoch, tohtoročná akcia rovnania ciest bola úspešná. Aby dobre dopadla, okrem vedenia klubu prispeli i sponzori. Prípravné práce z minulých rokov, keď hlboké jamy na cestách zasýpali zemou, tentoraz vystali. Bagre, pomocou ktorých zem nakladali na vlečky, zvyčajne si totiž vypožičiavali z maglićského družstva a keďže tohto roku akciu usporiadali počas oslavy pravoslávnej Veľkej noci, susedovcov nechceli rušiť počas sviatku.

Po statočne vykonanej práci v chotári, kde sa v suchu riadne prášilo, všetci boli pozvaní na družbu do Klubu poľnohospodárov, kde pre účastníkov okrem občerstvenia prichystali chutný obed.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs