S Božím požehnaním práce vo vinici Pánovej

9.máj 2013

Piata nedeľa po Veľkej noci bola slávnostná pre Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kulpíne. V rámci hlavných bohoslužieb v nedeľu 5. mája v evanj. kostole prebiehala inštalácia farára Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD., na miesto zborového farára. Evanjelický chrám do posledného miesta vyplnili tak domáci veriaci, ako aj ich početní hostia.

Kňazi spoločne zaspievali Otčenáš

Kňazi spoločne zaspievali Otčenáš

Slávnostný čin inštalácie Jaroslava Javorníka na miesto zborového farára vykonal dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup SEAVC, za pomoci Vladimíra Valentu, seniora báčskeho, a Pavla Sklenára, seniora banátskeho. Potom inštalovaný farár Jaroslav Javorník zložil sľub a biskup Samuel Vrbovský mu odovzdal chrámový kľúč, Svätú Bibliu, sviatostné nádoby: kanvicu, paténu a kalich, Agendu a darček od cirkevného zboru – novú kamžu.

Na slávnostných inštalačných službách sa zúčastnili aj Ján Cicka, predseda kňazskej konferencie SEAVC, Juraj Šefčík, senior Myjavského seniorátu na Slovensku, farár evanj. cirkevného zboru v Senici a bývalý kulpínsky farár, tiež farári zo Slovenska Ondrej Rišiaň a Lenka Rišiaňová z Púchova, a z našich evanjelických zborov Ondrej Marčok, Darina Marčoková, Slađan Daniel Srdić a Ján Zahorec.

Slávnostnú kázeň na bohoslužbách mal senior báčsky Vladimír Valent. Po kázni inštalovaného kulpínskeho farára Jaroslava Javorníka podnetnými slovami povzbudili: Ján Petráš, dozorca kulpínskeho zboru, Juraj Šefčík, Dr. Ján Pukančík, dozorca ev. zboru v Senici,  Ondrej Rišiaň, farár z Púchova, Ján Behro, dozorca púchovského zboru, ako aj Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku. Dojímavý príhovor mal inštalovaný kňaz Jaroslav Javorník, ktorý sa poďakoval všetkým tým, ktorí ho na jeho ceste podporili. Záverom všetci kňazi spoločne zaspievali Otčenáš.

Na slávnostných bohoslužbách vystúpil starší a mladší spevokol pod vedením kantorky Miloslavy Petrášovej, zahral novozaložený mládežnícky orchester a zaspieval mládežnícky spevokol pod taktovkou Maríny Kaňovej.

Jaroslav Javorník je v poradí deviaty evanjelický zborový farár v Kulpíne.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs