Hospodárstvo má slovo

20.jan 2016

Hospodárstvo má slovo

Tamara Jurenićová a Đorđe Radinović počas príhovorov

Tamara Jurenićová a Đorđe Radinović

Včera sa v Národnom dome futbalu v Starej Pazove uskutočnilo desiate zasadnutie Hospodárskej rady Obce Stará Pazova (v rozšírenom zložení) pod názvom Hospodárstvo má slovo. Schôdze sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva hospodárstva Srbska, Obce Stará Pazova, riaditelia staropazovských verejných podnikov a stredných škôl, tiež tamojší poprední podnikatelia.

V úvodnej časti zasadnutia prezentáciu na tému Opatrenia na zotavenie hospodárstva a vkladania mala Tamara Jurenićová, osobitná poradkyňa ministra hospodárstva RS. Vo svojom prejave okrem iného vyzdvihla, že novým Zákonom o investovaní sú vyrovnaní domáci a zahraniční investori a podnikatelia, a práve malé a stredné podniky sú základom hospodárstva v Srbsku. Preto v snahe podporiť ich hospodársky a ekonomický rozvoj Ministerstvo hospodárstva v tomto roku, ktorý je vyhlásený rokom podnikateľstva, vyčlení značné prostriedky práve pre túto oblasť a to prostredníctvom početných programov a projektov.

Hostia a hostitelia na dnešnom zasadnutí v Národnom dome futbalu v Starej Pazove

Hostia a hostitelia na zasadnutí v Národnom dome futbalu v Starej Pazove

Zoskupeným podnikateľom, prevažne majiteľom väčších súkromných hospodárskych subjektov, sa prihovoril i predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović. Hovoril o investičných infraštuktúrnych plánoch tejto obce na rok 2016, ktoré v značnej miere prispejú aj k zveľadeniu podnikateľstva. Podľa jeho slov Staropazovská obec je vo fáze realizovania až niekoľkých významných projektov.
O možnostiach spolupráce medzi podnikateľmi a tromi strednými školami (Gymnázium Branka Radičevića, Ekonomicko-obchodná škola Vuka Karadžića a Technická škola), teda potenciálnymi kádrami, ktoré tiež majú dôležitú úlohu v rozvoji hospodárstva, sa zmienil Lazar Đukić, riaditeľ Technickej školy v Starej Pazove. Prítomní podnikatelia na zasadnutí mali možnosť nielen položiť otázky, ale i dostať konkrétnejšie odpovede, najmä zo strany osobitnej poradkyne ministra hospodárstva T. Jurenićovej.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs