Jazykové práva zhrnuté v brožúrke

20.jan 2016

Jazykové práva zhrnuté v brožúrke

Na včerajšom zasadnutí Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, prvom v tomto roku, okrem predbežných plánov činnosti, predseda výboru Branislav Kulík prezentoval aj brožúrku Jazykové práva v Srbsku, ktorú výbor vydal v minulom roku.

Výboru skutočne záleží na propagovaní práv národnostných menšín

Výboru skutočne záleží na propagovaní práv národnostných menšín

Brožúrku vypracovali podľa vzoru maďarskej národnostnej menšiny a obsahuje pravidlá, rady a prax v oblasti úradného používania jazykov národnostných menšín v našej krajine. Ako v predslove uvádzajú, pokyny v brožúrke majú predovšetkým byť smerovníkom pre zamestnancov pôsobiacich v orgánoch štátnej správy, pokrajinskej a lokálnej samosprávy, ako aj v súdnictve pri rôznych aspektoch komunikácie v jazykoch národnostných menšín.

V brožúrke vysvetľujú čo je úradné používanie jazyka a písma, či sa slovenský jazyk môže používať v úradnej komunikácii len na území tých sídlisk, kde je jeho úradné používanie zákonom stanovené, ktoré orgány a organizácie sú povinné uviesť svoj názov aj v slovenskom jazyku, o používaní slovenčiny v súdnom konaní, o používaní vlastných mien v materinskom jazyku a pod.

V božúrke sa dozviete aj o tom, ktoré orgány a organizácie sú povinné uviesť svoj názov aj v slovenskom jazyku

V božúrke sa dozviete aj o tom, ktoré orgány a organizácie sú povinné uviesť svoj názov aj v slovenskom jazyku

Osobitne je chvályhodné, že v každej odpovedi sa uvádza konkrétny zákon, článok a odsek, čo umožní, aby sa občania nielen oboznámili so zákonmi, ale aj vedeli odvolať na určitý zákon v prípade jeho porušenia.

Brožúrka bude distribuovaná do miestnych spoločenstiev, v ktorých je slovenčina v úradnom používaní, ale aj do tých, v ktorých nie je jedným z úradných jazykov, ale žije tam značný počet Slovákov. Výbor vypracoval aj plagáty s podobným obsahom, ktoré zarámované odovzdajú obciam a plánujú aj nahrať video, v ktorom taktiež spropagujú jazykové práva menšín.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs