Je umenie krokom do tmy?

20.jan 2016

Je umenie krokom do tmy?

Dostalo sa nám do rúk aj posledné minuloročné dvojčíslo časopisu Nový život (11 – 12, 2015). Je to už šieste dvojčíslo (aj keď sa stále volá mesačník), ktoré na cestu k čitateľom vyprevadila nová šéfredaktorka Zdenka Valentová-Belićová. Aj v tomto čísle cítiť jej vplyv a dozor. V tom pozitívnom smere, pravdaže. Na vyše 60 stranách znovu nachádzame kvalitné čítanie pre každého záujemcu, a ak ste toto dvojčíslo ešte nemali v rukách, vrelo vám ho odporúčame.

04novyzivot-wordÚvodníková esej Byť dobrý bývalého šéfredaktora Nového života Adama Svetlíka je priam denne aktuálna, lebo pri úvahe o postoji človeka pri nárazoch zla pripomína čitateľovi „súčasný dramatický konflikt medzi západnou, kresťanskou kultúrou a vzrastajúcim islamským radikalizmom a fanatizmom“, ale pozastavuje sa i pri správaní sa ľudí v konfliktných situáciách, keď „väčšina ľudí svojou činnosťou, respektíve nečinnosťou vo veľkej miere vlastne i umožňuje zrod a dočasnú prevahu Zla spôsobujúceho zločiny a krivdy“. V tejto silnej úvahe zápasy so zlom analyzuje i v niektorých dielach slovenskej literatúry.

Vzácnym klenotom tohto Nového života je chat o kladoch a záporoch dvojakej jazykovej identity, presnejšie Dvojaká jazyková identita – obohacovanie alebo vyčlenenie z obidvoch literatúr . Ďalší skvelý text, po ktorom siahnete aj viackrát, a to vďaka rozhovoru „na diaľku“ Vesny Goldsworthyovej (dvojdomá srbská a anglická spisovateľka žijúca v Londýne) a slovenskej spisovateľky Jany Juráňovej z Bratislavy. Rozhovor s nimi viedla Novosadčanka Kristína Kováčová. Presvedčení sme, že osloví nielen ženskú časť čitateľskej populácie, že dokonca niekoho prinúti zamyslieť sa nad niektorými ich konštatáciami. Napríklad, že „sa starnúce ženy stávajú neviditeľné pre svoje okolie“, že „akýkoľvek druh umenia je krokom do tmy“…

Pulzovanie literatúry pocítite vďaka ukážkam z tvorby Martina Prebudilu, Anety Lomenovej, nobelovca Patricka Modiana, ale i spomenutých spisovateliek z chatu – V. GoldsworthyovejJ. Juráňovej. Zverejnené práce M. Prebudilu a A. Lomenovej boli predtým ocenené, a Nový život, ktorý spolu s vami listujeme, gratuluje k významným oceneniam i našim popredným kultúrnym dejateľom Dr. Michalovi HarpáňoviViere Benkovej. Z pera laureáta M. Harpáňa si tu nájdete spomienkovú esej Moje Slovensko a z tvorby V. Benkovej jej príspevok z 59. literárneho snemovania Vpratať sa do reality, ktorú žijeme. Práve v týchto dňoch sme od šéfredaktorky Nového života dostali výzvu v ústrety jubilejnému 60. literárnemu snemovaniu a to minuloročné nám pripomenie i text Vladimíry Dorčovej Valtnerovej Zastúpenosť poézie v týždenníku Hlas ľudu.

Odporúčame neprehliadnuť i ďalšie texty v pravidelných rubrikách Texty a kontexty, Recenzie, Miscelaneá (autori Michal Babiak, Jarmila Hodoličová, Hana Košková, Vladimír Valentík), upozorňujeme na novú rubriku Dozvuky živej minulosti, v ktorej sa budú uverejňovať staré a verejnosti neznáme texty z našej kultúrnej minulosti (otvára ju Eržika Mičátková) a ešte dokladáme, že číslo je ilustrované reprodukciami prác z 13. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs