HUDOBNO-TANEČNÁ PREHLIADKA

30.máj 2013

22Oblastnafolklor

OBLASTNÁ HUDOBNO-TANEČNÁ PREHLIADKA V PANČEVE. V nedeľu 26. mája v sieni pančevského Kultúrneho strediska sa usporiadala oblastná prehliadka hudobno-tanečnej tvorby pre dospelých z južného Banátu. Vystúpilo ponad 20 kultúrno-umeleckých spolkov zo Starčeva, Kovinu, Mramorka, Padiny, Deliblata, Kovačice, Hajdušice a Pančeva. O postup do pokrajinskej prehliadky, ktorá bude v dňoch 21. a 22. septembra vo Vrbase, sa uchádzali spevácke a folklórne skupiny a orchestre. Medzi nimi boli mužská a ženská spevácka skupina a folklórna skupina pri Dome kultúry Michala Babinku v Padine, MSS Rovina, MSS Boemi, ŽSS Sláviky a folklórna skupina pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici. Mená tých, ktorí postúpia do pokrajinskej prehliadky, odborná komisia zverejní 20. júna.

 A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs