K sviatku detí

30.máj 2013

Práve dnes – 1. júna je Medzinárodný deň detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí vo Švajčiarsku, v Ženeve, v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

Postavenie detí je dnes všelijaké. Chceme veriť, že väčšina predsa len má šťastné detstvo. V Našej téme si všímame jeden aspekt organizovania detí a výchovno-vzdelávacej práce v predškolských ustanovizniach. Vo svetle podmienok, aké vo svojich prostrediach majú.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs