Víkend v znamení rôznorodosti

30.máj 2013

22fest-zdenkaV Novom Sade sa po prvýkrát usporiadal Festival slovanskej kultúry a písomníctva, ktorý mesto Nový Sad spoluorganizovalo s ruským mestom Nižný Novgorod. Na viacerých lokalitách od 24. do 25. mája prebiehali programy, ktorých cieľom bolo predstaviť nielen ruskú kultúru a tradíciu, ale aj bohatú kultúru všetkých národností slovanského pôvodu, ktoré žijú vo Vojvodine.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny tiež boli zapojené do programu podujatia. Podľa riaditeľky ÚKVS Miliny Sklabinskej do programu sa zapojili s cieľom poukázať na to, že je slovenská kultúra rôznorodá, rozvitá, založená na dlhej tradícii, a to v oblasti literatúry a vydavateľstva. Na multimediálnom programe, ktorý sa v ÚKVS uskutočnil v piatok 24. mája, zúčastnil sa aj člen organizačného výboru festivalu a zástupca predsedu Zhromaždenia mesta Nový Sad Miroslav Ilić. Zdôraznil, že mesto položilo dôraz na rozvoj kultúrnej politiky a jeden z výsledkov je aj usporiadanie podujatia, ktorého cieľ je zdôraznenie identity slovanských národnostných spoločenstiev žijúcich vo Vojvodine.

Šafárikovci si vyslúžili veľký potlesk

Šafárikovci si vyslúžili veľký potlesk

O príchode Slovákov do Vojvodiny, rozvoji literatúry a súčasných spisovateľoch stručne informovala predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Zdenka Valentová-Belićová.

Na programe bolo prezentované video o osadách, v ktorých žijú Slováci. Tí, ktorým sú tie údaje známe, obnovili si vedomosti a iní sa zase dozvedeli o zaujímavostiach našich osád. Pútavé video bolo spestrené aj hudobnou zložkou. Piesne príznačné pre Banát, Báčku a Sriem predniesli Anna Struhárová, Anna Zorňanová a Jaroslava Vršková-Opavská za hudobného sprievodu orchestra pod vedením Ervina Malinu.

V sobotu 26. mája v Mestskej radnici usporiadané bolo ďalšie podujatie. Na Večierku celoslovanského priateľstva zhromaždili sa početní hostia a v plnej slávnostnej sieni časť kultúry svojho národa mali možnosť prezentovať Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Macedónci, Bulhari a Bunjevci, ako aj hostia z Ruska. Možnosť predniesť niekoľko piesní mali sólisti Anna Zorňanová a Ivan Slávik, ktorých sprevádzal orchester SKC P. J. Šafárika.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs