Výstavy a Divadelný vavrínik

30.máj 2013

22DP-2avystavaNeodmysliteľnou zložkou osláv Dňa Petrovca sú kultúrne programy, ktoré chystajú miestne spolky a združenia. Ani tento rok nebol výnimkou. V piatok 24. mája vo výstavnej sieni obecnej Turistickej organizácie Združenie petrovských výtvarných umelcov prichystalo a otvorilo kolektívnu výstavu členov združenia Čaro štetca 2. V rámci expozície výstavy, na ktorej sa zúčastnilo 27 maliarov, bolo vystavených 54 obrazov vypracovaných rozličnými technikami na všelijaké motívy. Na dôvažok v druhej miestnosti výstavu dopĺňalo 20 obrazov z pozostalosti niekdajšieho galeristu Jána Dorču, ktoré združeniu darovali jeho dedičky. Okrem predsedníčky združenia Márie Ivičiakovej, ktorá moderovala vernisáž, prihovorili sa predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, predseda obce Pavel Marčok, výtvarný kritik Vladimír Valentík. Výstavu otvoril predseda RMS Petrovec Ján Brna. Spevácke vlohy prezentovali speváčky Andrea Lačoková a Jarmila Kolárová za hudobného sprievodu harmonikára Zdenka Makovníka. Z príležitosti nedožitých 65. narodenín Jána Dorču-Joviho a darčeka, ktoré odovzdali združeniu, hovorila jeho neter Viera Dorčová-Babiaková.

22DP-2bfilatelistiO polhodinku neskoršie návštevníci osláv sa presunuli do čitárne Knižnice Štefana Homolu, kde otvorili filatelistickú prehliadku Dni filatelie Petrovca 2. Okrem dlhoročných filatelistických aktivistov v osade svoje zbierky predstavili členovia novej sekcie pre numizmatiku a iné zberateľské záľuby tohto spolku. Na výstave, ktorou si pripomenuli 60. výročie filatelie v Petrovci, svoje zbierky známok vystavili filatelisti Zuzana a Mr. Pavel   Lomianskovci, Ján Rybársky, Vesna a Rastislav Spevákovci, Dr. Andrej Myjavec, Milan Vereš, Tomáš Častven, Ondrej Zahorec, Ondrej Ivičiak, numizmatici Slavko Černivec a Vladimír Hric a mladá zberateľka Andrea Vidová. Otvárací program mala na starosti riaditeľka knižnice Jarmila Stojimirovićová. Výstavu bližšie ozrejmil predseda Mr. P. Lomiansky a otvorila K. Melegová-Melichová. Hudobné vlohy verejne predstavili mladé huslistky Gabriela Seleštianska a Rastislava-Anna Bohušová.

22DP-2c0detiV snahe predstaviť miestnemu publiku súčasné inscenácie ostatných slovenských divadiel vo Vojvodine v organizácii petrovského Divadla VHV prebiehal prvý festival revuálneho charakteru Divadelný vavrínik. V piatok 24. mája na Vavríniku vystúpili ochotníci z Pivnice s Moliérovým Doktorom proti svojej vôli v réžii Jána Kmeťka a v nedeľu 26. mája ochotníci z Kulpína oduševnili obecenstvo s Holubovým Pohrebom v réžii Alexandra Baka.

Združenie petrovských výtvarníkov v rámci osláv bolo aktívne aj v sobotu 25. mája, keď usporiadali výtvarný tábor pre žiakov základných škôl z územia obce. Na ňom privítali zo 30 detí so svojimi učiteľmi, pre ktoré prichystali kresličský materiál. V parku v strede Petrovca deti sa bavili a kreslili vlastné obrazy.

V rámci Divadelného vavrínika kulpínsky súbor v Pohrebe dobre naladil a rozosmial obecenstvo

V rámci Divadelného vavrínika kulpínsky súbor v Pohrebe dobre naladil a rozosmial obecenstvo

Návštevníci tohtoročných petrovských osláv mali možnosť kochať sa v krásach viacerých aktuálnych výstav: akademického maliara Michala Ďurovku v Galérii Zuzky Medveďovej, starých fotografií v predsieni SVD, národopisných výstav v Spolku petrovských žien a v združení Zlaté remeslá. Mohli si  pozrieť aj výstavy troch slovenských ľudových maliarov Michala Geržu, Michala Virága a Marieny Sabovej na Ulici Kollárovej a v interiéri najstaršieho domu v Petrovci.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs