Igor Furdík o pracovnej návšteve v Srbskej republike

1.feb 2013

[youtube HpsENtu6SPg]

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvoval v dňoch 24.-26. januára 2013 svoju prvú zahraničnú pracovnú návštevu v tomto roku. Jej cieľom bola Srbská republika, kde sa v rámci programu zúčastnil v Novom Sade na pracovnom zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku venovanému realizácii projektu Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.

Okrem výsledkov z tohto rokovania predseda ÚSŽZ informuje v rozhovore s Ľudom Pomichalom o konkrétnych výstupoch z návštevy v Kovačici v kontexte rekonštrukcie Domu Martina Jonáša, svetoznámeho predstaviteľa slovenského insitného umenia, ako aj o témach jeho stretnutí s Katarínou Melegovou-Melichovou, predsedníčkou Matice Slovenskej v Srbsku a Pavlom Marčokom, predsedom Obce Báčsky Petrovec.

ÚSŽZ

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs