Skromnejší export, vyššie ceny

1.feb 2013

Následky sucha, tým aj badateľne skromnejšej úrody v porovnaní s rokom 2011,  sa už začali viacnásobne prejavovať. Jedným z prvých signálov toho je spomalený export. Poradca predsedu Hospodárskej komory Srbska pre poľnohospodárstvo Vojislav Stanković vyzdvihuje, že pohyby v zahraničnoobchodnej výmene poľnohospodárstva a potravinárstva už v novembri začali naznačovať spomalenie tempa rastu vývozu a zvýšenie rastu dovozu. Počas prvých jedenástich mesiacov 2012 zo Srbska do sveta je vyexportovaných poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov v hodnote  2,5 miliardy dolárov a dovezených tovarov tohto druhu za 1,32 miliardy dolárov. Hoci suficit má hodnotu 1,18 miliardy dolárov, predsa ho charakterizuje pokles v skúmanom období: čosi viac ako jedno percento.

Experti Ekonomického inštitútu: Pred nami je ďalší ťažký rok

Na diania v poľnohospodárstve poukázali nedávno i experti Ekonomického inštitútu, ktorých znepokojujú výrazné zmeny v spracovateľskom priemysle. Predovšetkým priam závratný, deväťpercentný pokles  potravinárskeho priemyslu v novembri, najvyšší od októbra 2004. Má ho na svedomí nielen viacmesačné sucho a situácia na trhu, ale aj dovoz a konkurencia. Celý rad potravinárskych produktov z dovozu je lacnejší ako naše: napríklad zemiaky určitej kvality. Spôsobilo to, že export potravinárstva v novembri bol o deväť miliónov eur menší a dovoz o trinásť miliónov eur väčší než rok predtým.

Dr. Stojan Stamenković, redaktor časopisu Makroekonomické analýzy a trendy, očakáva, že onedlho nastúpi rast cien viacerých základných produktov, ktoré – ako v prípade mäsa – stagnovali alebo klesali v uplynulom období. Bol alebo aj je to následok širšieho zredukovania dobytčieho fondu pre následky sucha a vysoké výrobné náklady, ktoré v tejto chvíli spôsobilo dostatok tohto druhu tovarov na trhu. Ale skutočné cenové relácie sa prejavia onedlho, nielen keď ide o mäso, ale aj keď sa na zreteli majú iné, napríklad mliečne produkty. Všetky, ktorých cena klesla pre sucho a nízky dopyt.

Príčiny rastu cien Dr. Stamenković vidí aj v monopoloch, veľkom rozdiele medzi výrobnými cenami potravín a cenami v priemysle a v obchode, ako aj v (ná)tlaku spotreby. Hoci sa prognózuje, že inflácia, ktorá v novembri a v decembri bola dokonca nulová (zhodou tej okolnosti, že zlacnenie jednej pätiny spotrebného koša anulovalo zdraženie jeho ďalších troch pätín), bude v tomto roku celkovo o polovicu menšia než vlani, zrejme nebudeme žiť bezstarostné dni. Príčiny sú už dlhšie zrejmé a známe.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs