IN MEMORIAM: Za Michalom Markom

16.jún 2019

IN MEMORIAM: Za Michalom Markom

V sobotu 15. júna po kratšej chorobe v pánčevskej nemocnici umrel dlhoročný predseda Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vojlovici Michal Marko (1954-2019).

Michal Marko

Vedľa pracovných záväzkov v pánčevskom chemickom priemysle dlhé roky bojoval o zachovanie identity, kultúry a tradícií vojlovických Slovákov, najprv ako ochotník, čiže tanečník a neskoršie aj ako herec v SKOS Detvan.

Osud chcel, aby dvakrát preberal post predsedu po zosnulých predchodcoch. Roku 2000 prebral funkciu predsedu SKOS Detvan po zosnulej predsedníčke Terézii Nedeljovovej-Hraškovej. Túto funkciu zastával do roku 2003. Neskoršie roku 2010 po predčasne zosnulej manželke Aničke, prebral aj riadenie vojlovickým Miestnym odborom Matice slovenskej a z tohto postu aj odišiel na večný odpočinok.

Michal Marko bude pochovaný v pondelok 17. júna na vojlovickom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs