IN MEMORIAM: Za Pavlom Hricom (1956 – 2019)

27.júl 2019

IN MEMORIAM: Za Pavlom Hricom (1956 – 2019)

Náhle a nečakane, v 63. roku života, dnes nás opustil televízny redaktor Pavel Hric. Bol najstarším novinárom v Slovenskej redakcii TVNS. Do nej prišiel po jej osamostatnení 1. apríla 1981 a v nej strávil 38 rokov.

Týmito slovami sa s ním rozlúčila kolegyňa z novosadského rozhlasu Katarína Pucovská na vlastnom portáli kulpin.net.

Počas toho obdobia, teda prakticky od samotných televíznych začiatkov, Pavel Hric robil všetko a vyskúšal sa vo všetkých novinárskych žánroch. V poslednom období sa zameral predovšetkým na dokumentaristiku. Netrpezlivo čakal dôchodok, avšak nedožil sa tej chvíle.

Pavel Hric sa narodil v Báčskom Petrovci, kde ukončil základnú školu. V školení pokračoval na Slovensku a novinárstvom sa začala zaoberať najprv v redakcii Novosadského rozhlasu, odkiaľ bol krátko po založení Televízie Nový Sad preradený do televíznej redakcie. Bol teda v tíme pionierov nášho televízneho programu.

„Hoci každý človek a novinár je málokedy spokojný so sebou, mienim, že som dal aspoň skromný prínos k tomu, aby naša redakcia dobre pracovala. Do budúcna želám veľa úspechov predovšetkým mladým kolegom a všetkým ďakujem za spoluprácu,“ napísal Pavel Hric v autorskom texte do pamätnice 40 rokov Slovenskej redakcie TV Nový Sad 1975 – 2015.

Pochovaný bude na petrovskom cintoríne zajtra 28. júla 2019 o 17. hodine.

Česť jeho pamiatke!

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs