Jarmok umenia

5.aug 2013

DSCF9867Jarmok umenia je už tradičným podujatím na Slovenských národných slávnostiach. Tentoraz zoskupil zhruba 60 účastníkov. Ich produkty sa v sobotu popoludní a podsvečer opäť tešili pozornosti jarmočných hostí na Ulici maršala Tita v Petrovci. Kým sa na javisku na Námestí slobody odvíjal kultúrno-umelecký program, zájemci si mohli pozrieť a kúpiť dačo z bohatej palety remeselníckych, umeleckých a iných výrobkov, vrátane vydaní NVU Hlas ľudu.

DSCF9957Pri otváracom ceremoniále boli hlavy Matice slovenskej v Srbsku a obce Báčsky Petrovec: Katarína Melegová – Melichová a Pavel Marčok. Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš.

 Mnohí si pochutili na vynikajúcich jedlách, medzi ktorými nechýbali ani naskutku výborné bryndzové halušky kovačických kuchárov. Všetci účastníci však poznamenali, že sa podstatne menej kupovalo než obvykle. Ach, tá kríza… aj na Slávnosti, nepozvaná, nazíza!

jb

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs