Jarné nôty

19.jún 2013

Na piatok 21. júna o 18. hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára zahlásený je 17. ročník festivalu vážnej hudby Jarné nôty. Organizátorom je MOMS Petrovec.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs