Kvalita, meranie, výsledky

19.jún 2013
Štyri oblasti záujmov: účastníci konferencie v Novom Sade

Štyri oblasti záujmov: účastníci konferencie v Novom Sade

DEJISKOM KONFERENCIE ETIKUM 2013 BOLA FAKULTA TECHNICKÝCH VIED V NOVOM SADE

Výroba je bez vedy invalidom, kým je otázne, aký zmysel má veda bez výroby. Platí to, samozrejme, hlavne o sfére produkcie hmotných statkov. Uvedená téza sa dala medzi riadkami vycítiť aj počas uplynulej, v poradí siedmej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie ETIKUM 2013, ktorej účastníci sa 12. a 13. júna na novosadskej Fakulte technických vied zaoberali súborom otázok súvisiacich s meraním a kontrolou kvality vo výrobnom strojníctve a ochrane životného prostredia.

Vítajúc jej aktérov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov, vedcov, predstaviteľov hospodárstva zo Srbska a viacerých iných krajín: Chorvátska, Poľska, Česka, Slovinska…, predseda Organizačného výboru ETIKUM 2013 prof. Dr. Janko Hodolič zdôraznil, že podujatie má najmä informačno-školiaci a vedecko-odborný ráz. V tejto prvej kategórii prvými husľami boli poprední výrobcovia vybavení, ktoré sa používajú vo výskumných procesoch, kým špecifikom tej charakteristiky druhej bola prezentácia dosiahnutých vedecko-odborných výsledkov prostredníctvom desiatok prác. Tematické oblasti boli štyri: metrológia a kontrola kvality vo výrobnom strojníctve, metrológia a kontrola kvality v biolekárskom inžinierstve, metrológia a kvalita pri ochrane životného prostredia, výsledky súvisiace s CASE–LCA sieťou.

Aj laik sa na základe priebehu podujatia mohol utvrdiť v presvedčení, že bez metrológie a vysokej kvality strojárenských, medicínskych, ekologických a iných produktov a procesov niet ani konkurencieschopnosti. A že bez tejto ťažko možno očakávať, že sa natoľko potrebná (re)industrializácia bude ráznejšie posúvať smerom vpred. Účastníci medzinárodného podujatia v Novom Sade si dali za úlohu prispieť k tomu nakoľko môžu, predovšetkým tým, čo im je najbližšie: odbornými a vednými výsledkami a poznatkami. Trvá to, už tradične a úspešne, ešte od roku 2006, odkedy sa i na FTN stal aktuálny pojem ETIKUM.

                                                                                                    O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs