Medzinárodný festival mysle

19.jún 2013

25fest-mysle_JPGVeľká sieň Zhromaždenia AP Vojvodiny bola v piatok 14. júna vyplnená mladými, kreatívnymi ľuďmi, ktorí sa stali finalistami Medzinárodného festivalu mysle. Tohtoročné motto festivalu bolo Zobuď svoju kreativitu – mysli inovačne. Inovačne rozmýšľalo 1 000 stredoškolákov z troch žúp – Temešvárskej, Čongrádskej a Istarskej, Bratislavského kraja a AP Vojvodiny. Do finále postúpilo 60 žiakov zo všetkých zúčastnených regiónov a ich práce hodnotila porota, ktorá pozostávala z domácich univerzitných profesorov a profesorov zo Spojených štátov amerických, Kanady, Rakúska, Talianska… Tretie miesto získal žiak staropazovského gymnázia, druhé žiak Polytechnickej školy v Subotici a prvé miesto si podľa poroty zaslúžila žiačka gymnázia z Puly (na snímke sprava). Medzi odmenenými bola aj žiačka Gymnázia Matky Alexie v Bratislave, ktorá obsadila štvrté miesto. Traja najlepší, okrem diplomu, dostali aj skladačku Cube Brick, ktorá podľa prestížneho amerického časopisu Games patrí medzi svetové logické hry.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs