Lokálne antikorupčné fórum (LAF)

19.jún 2013

Pracovná skupina pre vypracovanie Lokálneho plánu na zastavenie korupcie vyrobila náčrt dokumentu, ktorý bol prezentovaný verejnosti na verejnej rozprave v stredu 12. júna v sieni Miestneho spoločenstva v Kovačici. Za prítomnosti početných hostí na verejnej rozprave hovorili Zoran Gavrilović, riaditeľ Programu proti korupcii, a Pavle Dimitrijević, výkonný riaditeľ Byra pre spoločenské výskumy v Belehrade. Byro pre spoločenské výskumy v spolupráci s Klubom študujúcej mládeže v Kovačici v minulom roku pracoval na vyhotovení Lokálneho plánu boja proti korupcii pre Kovačickú obec s cieľom, aby Kovačica získala jedinečný a vhodný strategický dokument, ktorý by predvídal podporu a rozvoj trestania, prevencie a edukácie v boji proti korupcii.

 A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs