Zmeny vo vedení a plány

19.jún 2013

Na výročnom volebnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej v Kulpíne, ktoré bolo v apríli, zvolili nové zloženie Správnej a Dozornej rady. Vtedy bolo dohodnuté, že si členovia rád MOMS Kulpín na nadchádzajúcom konštitutívnom zasadnutí zvolia vedenie tohto matičného odboru.

V utorok 11. júna bolo realizované spomenuté zasadnutie Správnej a Dozornej rady MOMS Kulpín, keď sa novým predsedom väčšinou hlasov stal doterajší podpredseda Pavel Gaža. Na miesto podpredsedu zvolili doterajšieho predsedu Jaroslava Širku, ktorý bude mať na starosti i práce pokladníka, a tajomníčkou je aj naďalej Jasmina Kuštrová. Správnu radu okrem spomenutých tvoria i členovia: Ján Lačok, Jaroslav Javorník, Vladimír Grňa a Viera Dorčová-Babiaková. Dozornú radu tvoria: Vlastislav Zelenák, Branislav Kuštra a Ján Chalupka.

Po volebnej časti zasadnutia vedenie tohto miestneho matičného odboru navrhovalo a rozoberalo programovú náplň Predslávnosťových dní v Kulpíne, ktoré budú v dňoch 27. a 28. júla, teda tradične týždeň pred SNS. Do obsahu tohtoročných PDvK budú zaradené kultúrno-umelecké programy, výstava obrazov, divadelné predstavenia, ako aj rôzne športové podujatia. Vedenie MOMS Kulpín plánuje do tradičných PDvK zapojiť aj početné spolky a združenia osady.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs