Straty hospodársva Srbska

19.jún 2013

25straty_JPGStraty hospodársva Srbska dosiahli vlani sumu 63 miliárd dinárov, no nie je ten údaj to najhoršie na nich. Lebo v rokoch 2009 a 2010 boli omnoho vyššie, okolo sto miliárd dinárov. Povážlivé je však to, že leví podiel v nich, až 87 percent, majú desiatky verejných podnikov, medzi ktorými aj tie obrovské, ako sú Srbijagas, Železnice Srbska, Petrohemija a iné, ktorých straty sa vyšplhali až na 54 miliárd dinárov. Je to, ako nedávno oznámila Agentúra pre hospodárske registre, niekoľkokrát viac ako v roku 2011. Pravdepodobne ide o následok kumulovania vlaňajších a predošlých strát. Jednou zo základných príznačností vlaňajšieho podnikania bola inflácia, nezamestnanosť a pokles výroby. Takýchto trendov, až na postupné zotavovanie výroby v prvých mesiacoch, sme sa nezbavili dodnes. Inými slovami, zase bude hodne scén, akou je i táto na snímke, z jedného z veľtrhov zamestnávania v Novom Sade.

                                                                                                        O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs