V jednote je väčšia sila

24.apr 2014

V jednote je väčšia sila

Z konferencie v Belehrade: Zoran Sekulić, Martica Tamaš (Ruske slovo) a Samuel Žiak

Z konferencie v Belehrade: Zoran Sekulić, Martica Tamaš (Ruske slovo) a Samuel Žiak

HLAS ĽUDU ČLENOM ASOCIÁCIE MÉDIÍ SRBSKA

Menšinové ustanovizne a periodiká Hlas ľudu a Ruske slovo, spolu s oprávneným predstaviteľom, agentúrou Heror Media Pont, ktorá má hájiť ich záujmy v doméne predaja inzerčného priestoru, sú od polovice apríla prvými kolektívnymi členmi reprezentatívneho predstaviteľa nášho printového priemyslu – Asociácie médií Srbska. Stali sa nimi na základe protokolu o spolupráci podpísaného 15. apríla v Belehrade, náplňou ktorého budú v prvom rade snahy o zlepšenie podmienok novinárskej práce a podnikania. Zvlášť v časoch, keď sa náporu digitálnej éry hlavne nevyhli tlačové prostriedky hromadného informovania s najdlhšou tradíciou. Okrem podpísania uvedeného dokumentu, na pracovnej konferencii v miestnostiach Asociácie médií v Belehrade boli prípadným podnikateľským partnerom prezentované aj reklamné potenciály nových členov.

Už desať rokov existujúca asociácia, zoskupujúca viac ako dvadsať členov: novinových vydavateľstiev, tlačových agentúr a portálov s vyše sto printových a elektronických vydaní, zahrala nemalú úlohu v prípravách mediálnej stratégie a trasovaní mediálneho zákonodarstva pred niekoľkými rokmi. Podľa slov predsedu jej Správnej rady Zorana Sekulića toto združenie bude tak v súčasnosti, ako i v budúcnosti napĺňať heslo v jednote je sila spoločným vystupovaním členov v dvoch smeroch: k štátu, ako aj k záujemcom o mediálne inzerčné, marketingové a ďalšie služby.

Prihovárajúc sa účastníkom konferencie v mene Hlasu ľudu riaditeľ Samuel Žiak podotkol význam tohtoročných historických jubileí slovenskej tlače v Srbsku: 150. výročia vzniku prvých slovenských titulov vo Vojvodine a 70. výročia založenia Hlasu ľudu. Skonštatoval, že sme takúto dlhú dobu dokázali pretrvať a existovať najmä preto, že sme sa včas vedeli prispôsobovať nárokom doby, zahľadení do budúcnosti, súbežne otvorení aj k novým, súčasným a moderným technológiám a trendom.

Takýto postoj, orientácia a praktiky platili nielen včera, ale sú azda ešte viac aktuálne dnes. Ako predpoklad a základ ďalšieho rastu slovenských printových vydaní.

Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs