Šafárik odcestuje do Nemecka

28.apr 2014

Šafárik odcestuje do Nemecka

Predseda a predsedníčka Martin Válovec a Katarína Mosnáková v Gomaringene

Predseda a predsedníčka Martin Válovec a Katarína Mosnáková v Gomaringene

Z ČINNOSTI NOVOSADSKÉHO SPOLKU

Pomaly ale iste sa začínajú prípravy osláv významných jubileí dvoch slovenských ochotníckych spolkov. Jeden je síce v Srbsku a druhý v Nemecku, ale na základe ich poslania, cieľov a záujmov, mohli by sme povedať, že ide o veľmi blízke organizácie: Slovenský spolok v Gomaringene a Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika v Novom Sade.

V spolupráci dvoch spolkov predovšetkým je dôležitý rok 2015, keď novosadskí Slováci oslávia 95. výročie spolkovej činnosti a Slovenský spolok v Gomaringene 20 rokov od založenia. S tým cieľom si vedenia dvoch spolkov stanovili usporiadať družbu a spolok nemeckých Slovákov si na máj nasledujúceho roku pozval na návštevu šafárikovcov. Myšlienka o spolupráci sa začala rozvíjať, keď predsedníčka SKC P. J. Šafárika Katarína Mosnáková v októbri minulého roku bola na pracovnej návšteve v Nemecku. Vtedy s predsedom Slovenského spolku v Gomaringene Martinom Válovcom uvažovali o možných spoločných projektoch a spolupráci. V stredu 23. apríla 2014 od Jána Turčana, podpredsedu Slovenského spolku, prišlo aj oficiálne pozvanie. S predsedníčkou komunikovali o postupe písania projektov, rozdelili si úlohy, stanovili termín a dohodli organizačné veci, takže už teraz môžeme hovoriť o tom, že 9. mája roku 2015 šafárikovci usporiadajú celovečerný koncert v Gomaringene.

„Cesta do Nemecka bude novou výzvou pre naše Centrum, ale aj veľkou motiváciou pre našich členov, ktorí si takýto zájazd určite zaslúžia“, povedala K. Mosnáková. Plánovaný koncert bude druhé vystúpenie SKC P. J. Šafárika v Nemecku.

 Aneta Lomenová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs