Klietka pred domácim obecenstvom

28.apr 2014

Klietka pred domácim obecenstvom

18KlietkaKysV sobotu 26. apríla vo veľkej sále KIS Kysáč členovia Ochotníckeho divadla KIS pred domácim obecenstvom premiérne zahrali divadelné predstavenia autorov Svetlany Gaškovej a Branislava Čemana Klietka v réžii Branislava Čemana.

Osvedčený herecký tím ani tentoraz nezlyhal, naopak, výkony všetkých možno iba pochváliť. Hrali: Anička Vozárová (Elizabet), Andrej Matúš a Anna Chrťanová-Leskovac (Elizabetiní rodičia), Denisa Miháľová (Elizabetina sestra), Branislav Čeman (jej partner), Hana Katarína Ďurovková (malá Elizabet), Tatiana Klinková (chyžná), Ján Jambrich (M1), Miroslav Vozár (M2) a Milan Klinko (M3). Zvuk mal na starosti Dobroslav Filko, svetlo Nenad Leskovac, kostýmy Mária Kohútová, scénografiu kolektív, hudbu B. Čeman a techniku Pavel Surový, Ondrej Srnka a Ondrej Gaško.

I keď si možno dej predstavenia každý divák vysvetlil na svoj spôsob, treba sa pochvalne zmieniť o výbere hudby, funkčnej scénografii a mladým autorom zaželať ešte hodne podobných, ba i lepších predsavzatí.

Elena Šranková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs