Na javisku vystúpenia krojovaných detí

28.apr 2014

Na javisku vystúpenia krojovaných detí

S chórom petrovskej základnej školy sústavne pracuje profesorka Mariena Stankovićová-Kriváková a spolu dosahujú pozoruhodné výsledky

S chórom petrovskej základnej školy sústavne pracuje profesorka Mariena Stankovićová-Kriváková a spolu dosahujú pozoruhodné výsledky

OBECNÁ PREHLIADKA DETSKÝCH TANCOV A SPEVOV

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina aj tohto roku bol organizátorom prvej previerky nacvičených spevov a tancov mladých folkloristov z územia Obce Báčsky Petrovec. Súťažný koncert obecnej prehliadky detských folklórnych súborov a zborov sa udial v utorok 15. apríla vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla. Na petrovskom javisku vystúpili všetky aktívne spevácke, hudobné a tanečné súbory kultúrno-osvetových a kultúrno-umeleckých spolkov z Báčskopetrovskej obce, ako aj chór a tanečná skupina Nezábudky petrovskej Základnej školy Jána Čajaka.

V mene hodnotiacej komisie dirigentka Slovenka Benková-Martinková a choreograf Ján Slávik do ďalšieho kola, čiže do oblastnej prehliadky do Čelareva, odporúčajú školský chór z Petrovca, ktorý dlho rokov vystupuje pod taktovkou profesorky hudby Marieny Stankovićovej-Krivákovej, ale aj spevákov z Hložian a tanečníkov z Petrovca, Kulpína, Maglića a Hložian.

Najmladší hložianski speváci a tanečníci KOS Jednota sa na obecnej prehliadke predstavili spevom a hrami. Na vystúpenie ich chystal choreograf Jaroslav Kriška a do taktu im hral Rastislav Struhár. Detská skupina folkloristov KUS Đuru Jakšića z Maglića sa predstavila tancami z užického kraja pod vedením choreografa Miroslava Savića. Sprevádzal ich spolkový ľudový orchester v čele s Vladanom Prokopovićom.

Vedúci kulpínskeho Zvolena Michal Čiliak na prehliadku priviedol súbor Bažalička, ktorý sa predstavil piesňami a detskými hrami. Kulpínskym folkloristom spolu s Vladimírom Zimom hrali do taktu a na vystúpenie ich prichystali Kristína a Michaela Čiliakové. Najmladší tanečníci z Petrovca sa predstavili tancom choreografky Tatiany Krivákovej-Amidžićovej a korepetítor im bol harmonikár Zdenko Makovník. Petrovský orchester Kukulienka pod vedením Michala Struhára tiež bol páčivý, ale nespĺňa požiadavky oblastnej súťaže. Aj tohto roku obecnú prehliadku tancov a spevov nádejných folkloristov a spevákov otvoril predseda obce Pavel Marčok a program moderovali Vladimíra Sabová a Leonard Kolár.

Jaroslav Čiep

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs