Originálne čelenky z domovov sociálnych služieb – v Plutošope aj na Dobrom trhu

24.apr 2014

Originálne čelenky z domovov sociálnych služieb – v Plutošope aj na Dobrom trhu

Výsledok čelenkového workshopu

Výsledok čelenkového workshopu

Klientky dvoch bratislavských domovov sociálnych služieb si predĺžili oslavu Veľkej noci – motivujúcim a inšpiratívnym čelenkovým workshopom OZ Pluto v spolupráci so značkou Hogo Fogo. Originálne výsledky možno nájsť v Plutošope aj na Dobrom trhu.

 Víziou aj misiou OZ P(L)UTO je sociálna inklúzia (opätovné začlenenie) – spájanie ľudí so špeciálnymi potrebami a s rôznymi typmi postihnutia s cieľom participácie na tvorivých aktivitách. Koordinátorky OZ P(L)UTO sa rozhodli venovať aj kreatívnym workshopom a inovatívnym podnetom pre túto cieľovú skupinu, ktorú veľká časť slovenskej spoločnosti často prehliada.

Hneď v utorok po Veľkej noci sa v lamačských priestoroch DSS Rozsutec uskutočnil čelenkový workshop pre klientky dvoch bratislavských domovov sociálnych služieb (práve na podnet OZ Pluto a v spolupráci so značkou Hogo Fogo). Lektorka workshopu: Slávka Toscherová v uplynulých rokoch vyrobila viac ako tisíc originálnych čeleniek Hogo Fogo. Tentoraz sa rozhodla podporiť aktivity sociálnej inklúzie a účastníčkam workshopu (klientkám aj sociálnym pracovníčkam DSS Rozsutec a DSS Prima, ako aj dobrovoľníčkam OZ Pluto) prezradila čo-to zo svojho know-how (tipov a trikov – ako zhotoviť jedinečnú pestrofarebnú ozdobu hlavy).

Lektorka workshopu s hostkami z DSS Prima v DSS Rozsutec

Lektorka workshopu s hostkami z DSS Prima v DSS Rozsutec

Desať účastníčok workshopu sústredene triedilo kvetinový materiál, vytváralo farebné kombinácie a drobné časti čelenky puntičkársky lepilo dohromady. Klientky DSS Rozsutec a DSS Prima sa so svojimi asistentkami a sociálnymi pracovníčkami dokonca predháňali v tom, kto urobí väčšiu a krajšiu čelenku. Radosť z vykonanej práce, pocit kreativity a zadosťučinenia počas procesu tvorby v lamačskom domove sociálnych služieb bola neprehliadnuteľná. Práve o takéto inovatívne prepojenie charity s módou či dizajnom (výroba modelov a doplnkov v slovenských sociálnych zariadeniach pod taktovkou uznávaných návrhárov či návrhárok) sa OZ P(L)UTO snaží už tri roky.

Limitovanú edíciu dvadsiatich čeleniek (vytvorených pod dohľadom zakladateľky značky Hogo Fogo) si bude možno prezrieť aj zakúpiť v kamennom charitatívnom obchodíku, fungujúcom na báze „sociálneho podniku” – Plutošop na Panskej 13 v Bratislave alebo na podujatí Dobrý trh na Jakubáku (v pluto-stánku) už o pár dní. Viac informácií o pluto-projektoch na: www.ozpluto.sk.

Boba Baluchová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs