Jesenné listy v Hložanoch

1.nov 2015

Jesenné listy v Hložanoch

Martina Bartošová

Martina Bartošová

Aj tohtoročný tradičný kultúrno-umelecký program Jesenné listy v Hložanoch obsahoval populárne a ľudové piesne ako i prednesy poézie a prózy. Prítomných v Dome kultúry privítala predsedníčka MOMS Hložany Mária Bartošová-Korčoková.

Predsedníčka MOMS Hložany podčiarkla, že večierok je venovaný 25. výročiu obnovenia matičného odboru v Hložanoch. Prihovorila sa aj predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová.

Martin Parkáni

Martin Parkáni

V prvý novembrový večer v DK zaspievali Hložanci: Adam Vladislav Stupavský, Silvia Ferková, Jaroslav Kriška, Iveta Dorčová a Rastislav Struhár, ako i hostia z Petrovca Martin Parkáni, Samuel Kováč a Miroslav Menďan, tiež Ladislav Kekez z Kysáča.

Z tvorby Juraja Tušiaka, Pavla Dobšinského a Juraja Bartoša čítali: Kristína Šranková, Martina Bartošová a Ondrej Stupavský Endy.

Program večierka bol na pozoruhodnej úrovni, žiaľ, moderátori Elena Vršková a Ivan Kováč ho viedli pred publikom, ktoré sotva vyplnilo polovicu sály DK.

Juraj Bartoš

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs