Jubilejné uznania

22.apr 2013

Pozdravný prejav mal predseda HKV Ratko Filipović

NA SLÁVNOSTNOM ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA HOSPODÁRSKEJ KOMORY VOJVODINY

Sme na niekoľko dní pred 1. májom, sviatkom, v ktorom práca hrá prím. Taktiež jej výsledky a výdobytky. Štipku prvomájového ovzdušia bolo cítiť nedávno aj v miestnostiach Hospodárskej komory Vojvodiny, konkrétne na slávnostnej schôdzi jej zhromaždenia prebiehajúcej v Novom Sade. Podnet bol tradičný, ale i slávnostný: jubilejné, v poradí 50. udelenie Cien HKV trinástim spoločnostiam a šiestim jednotlivcom. Získali ich za významné hospodárske výsledky dosiahnuté v  krízových ekonomických podmienkach.

Zmieňujúc sa o význame Ceny HKV, predseda komory Ratko Filipović podotkol, že toto uznanie vždy bolo vysokým ocenením dosiahnutých podnikateľských výsledkov, tak isto motiváciou iným vydať sa na cestu úspešnosti. Za uplynulých päťdesiat rokov, od roku 1964, keď udelili prvú z nich,  ju doteraz získalo  takmer tisíc nositeľov, vlastne 650 spoločností a 300 jednotlivcov.

Časť účastníkov slávnostného zasadnutia

Jej tohtoročnými laureátmi sú Hemofarm (Vršac), Subotička toplana, FAM (Sečanj), Uljarice Bačka (Nový Sad), DTD Ribarstvo (Bački Jarak), IGM Neimar (Zreňanin), DP Zaliv (Crvenka), Alumil YU Industry (Nová Pazova), Kompas Tourism Travel (Nový Sad), Apatinska pivara, Victoriaoil (Šíd), Sunoko (Nový Sad) a Nectar (Báčska Palanka) v kategórii hospodárskych spoločností. Najúspešnejší z jednotlivcov sú  Dr. Kiril Kravčenko (NIS, Nový Sad), Marta Takáčová (Vojvodinašume, Nový Sad), Isztván Jenei (Potisje, Kanjiža), Branislava Pavlovićová (Sojaprotein, Bečej), Ljiljana Stojanovićová (STUP, Vršac) a Mirjana Debeljački (Angropromet, Kikinda).

                                                                          o. f.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs