Zľava na členstvo v mestskej knižnici

22.apr 2013

Pri príležitosti Dňa knihy a autorských práv Mestská knižnica v Novom Sade poskytne 50 % zľavu na začlenenie nových členov. Výška ročného členského poplatku s uvedenou zľavou pre dospelých je 250 din, pre deti 150 din a rodinné členstvo 350 din.

Táto výhoda bude platiť iba v utorok 23. apríla.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs